In het APK-keuringsschema kunt u zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden.

Voertuigsoort
Datum eerste toelating
Brandstofsoort Wanneer keuren?

Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)

Driewielige motorvoertuigen boven de 400 kg en met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg.

Na 1 januari 2005 Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar (voor vervaldatum APK), daarna twee keer na 2 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
  Na 1 januari 2005 Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar (voor de vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
  Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten Eerste APK na 3 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk jaar (voor vervaldatum APK)
  Voertuig 30 jaar of ouder Alle soorten Eens per 2 jaar (voor vervaldatum APK)
  Vóór 1 januari 1960 Alle soorten Geen APK-plicht
Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) Na 1 januari 1960 Alle soorten Elk jaar APK (voor de vervaldatum)

Vóór 1 januari 1960 Alle soorten Geen APK-plicht
Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten Elk jaar APK