APK-keuringsschema

In het APK-keuringsschema ziet u wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden.

Een voertuig kan voor de APK worden gekeurd en afgemeld binnen een periode van 2 maanden voor de vervaldatum. De nieuwe APK-datum blijft dan dezelfde als de ‘oude’ APK-vervaldatum, plus 1 of 2 jaar (afhankelijk van de frequentie van de apk).

Voertuigsoort
Datum eerste toelating
Brandstofsoort Wanneer keuren? 
Frequentie APK (in jaren)
  • Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en 
  • bedrijfsauto’s (met een toegestane maximum massa tot en met 3.500 kg) en
  • Driewielige motorvoertuigen boven de 400 kg en met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg.

Geldt niet voor bus, taxi, OV-auto, ambulance of een voertuig voor vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). Kijk voor de regels verder in de tabel.

Vanaf 1 januari 2005 Benzine, alcohol en/of elektriciteit Eerste keer voordat het voertuig 4 jaar geworden is en daarna voor de vervaldatum van vorige APK 4 - 2 - 2 - 1
  Vanaf 1 januari 2005 Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektriciteit) Eerste keer voordat het voertuig 3 jaar geworden is en daarna voor de vervaldatum van vorige APK 3 - 1 - 1
  Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten Eerste keer voordat het voertuig 3 jaar geworden is en daarna voor de vervaldatum van vorige APK 3 - 1 - 1
  Voertuig 30 jaar of ouder Alle soorten Bij de eerste volgende APK nadat het voertuig de leeftijd van 30 jaar of ouder heeft bereikt wordt de frequentie eens in de 2 jaar.  2 - 2 - 2
  Voertuig 50 jaar of ouder Alle soorten Nadat het voertuig de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt vervalt de APK plicht. Geen APK-plicht
Zware voertuigen (toegestane maximum massa boven de 3.500 kg) en ambulances Niet ouder dan 50 jaar Alle soorten Eerste keer voordat het voertuig 1 jaar geworden is en daarna voor de vervaldatum van vorige APK  1 - 1 - 1

Voertuig 50 jaar of ouder Alle soorten Nadat het voertuig de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt vervalt de APK plicht.  Geen APK-plicht
Bijzondere voertuigen (taxi, bus, OV-auto, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten Eerste keer voordat het voertuig 1 jaar geworden is en daarna voor de vervaldatum van vorige APK of na 1 jaar als de vorige APK meer dan 1 jaar geldig is  1 - 1 - 1
Land- en bosbouwtrekkers (maximum constructiesnelheid boven de 40 km/u)Niet ouder dan 50 jaar  Alle soortenEerste keer voordat het voertuig 4 jaar geworden is en daarna voor de vervaldatum van vorige APK

4 - 2 - 2

Zie ook de overgangsregeling bij Datums invoering APK-plicht landbouwvoertuigen.