Het werkelijke brandstofverbruik (en daarmee ook de emissies) kan sterk afwijken van de waarden bij de technische informatie in de typegoedkeuring van het voertuig. Er zijn verschillende factoren die van invloed op het verschil tussen het werkelijke brandstofverbruik en dat in de typegoedkeuring.

 1. Verouderde testcyclus
  De huidige Europese testcyclus is bijna 40 jaar geleden vastgesteld. De hedendaagse ritten kennen andere patronen dan 40 jaar geleden. De RDW neemt namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deel aan internationale overleg over de ontwikkeling van een nieuwe testcyclus. Het streven is dat de nieuwe testcyclus in 2017 wordt ingevoerd.
 2. Ruimte in de huidige testvoorschriften
  Deze ruimte in de voorschriften staat toe dat de test zodanig wordt uitgevoerd dat een laag brandstofverbruik wordt verkregen. Zo mogen bij de test zaken als een reservewiel of een gevarendriehoek uit het voertuig verwijderd worden. Hierdoor wordt het gewicht geminimaliseerd. Ook mogen installaties zoals airco en radio uitgezet en indien mogelijk verwijderd worden tijdens de testen. De RDW levert input om de voorschriften voor het uitvoeren van testen zo aan te passen dat de verschillen tussen testwaarden en praktijk zoveel mogelijk verkleind worden.
 3. Afwijkend gebruik
  Met name elektrische voertuigen en hybrides worden veel verkocht vanwege fiscale voordelen en subsidies, met name voor leaserijders. Hybrides zijn zwaarder dan niet-hybride voertuigen. Leaserijders rijden meer dan gemiddeld bij hogere snelheden. Dan wordt meestal niet elektrisch gereden, maar op traditionele brandstoffen. In combinatie met het extra gewicht levert dit een hoger brandstofverbruik op dan volgens de typegoedkeuring.
 4. Rijstijl bestuurder
  Veel bestuurders hebben een rijstijl die minder efficiënt is dan in de test.
 5. Invloed van slijtage
  De waarden uit de typegoedkeuring hebben betrekking op een relatief nieuw voertuig. Het brandstofverbruik neemt toe door slijtage.
 6. Doorstroming.
  Files leiden tot een hoger brandstofverbruik. Enerzijds doordat de langere rit meer brandstof kost, anderzijds doordat er vaker getracht wordt om verloren tijd in te halen waardoor er deels met hogere snelheid gereden wordt.
 7. Aanpassing aan het voertuig
  Gebruikers kunnen aanpassingen doorvoeren aan een voertuig. Het kan gaan om uitbreidingen (spoilers, dakdragers, geluidsinstallatie met hoger vermogen, etc.), vervangingen (andere velgen/banden/uitlaten) en modificaties (ander plaatwerk, aanpassing motorvermogen).
 8. Verhoging van de maximumsnelheid. Door de verhoging die op veel snelwegen is doorgevoerd, is de gemiddelde snelheid omhoog gegaan. Dit leidt tot hoger brandstofverbruik en hogere emissies, en daarmee tot een toename in de afwijking ten opzichte van de typegoedkeuring.

Hieronder vindt u meer informatie.

DocumentTNO rapport 310513 (pdf, 232kb) 
DocumentBrief aan Tweede Kamer (pdf, 147kb)