NCP

Het berichtenverkeer vindt plaats tussen de zogenaamde Nationale Contact Punten (NCP’s). Voor Nederland is dat de RDW. Als er eigenaar-/houder gegevens uit een andere EU-lidstaat zijn opgevraagd, dan kunnen daar technische en/of inhoudelijke vragen uit voortkomen.


Technische vragen

Als in de automatische verwerking van het berichtenverkeer een storing of vertraging is opgetreden of de verrijking van de gegevens is niet conform specificatie verlopen, dan kunt u deze technische vragen sturen naar deze link opent in een nieuw venster[email protected].


Inhoudelijke vragen

Deze vragen hebben betrekking op de verstrekte eigenaar-/houder gegevens, die afkomstig zijn van de buitenlandse registratieautoriteit (NL>EU). Inhoudelijke vragen kunt u sturen naar deze link opent in een nieuw venster[email protected]