Cross Border Enforcement (CBE)

Cross Border richtlijn

Het uitwisselen van eigenaar-/houder gegevens is vastgelegd in de Europese richtlijn 2011/82/EU, ook wel de Cross Border richtlijn genoemd. Die verplicht EU-lidstaten om elkaar toegang te geven tot bepaalde gegevens uit de nationale kentekenregisters. Zo kunnen lidstaten op basis van een kenteken de naam- en adresgegevens opvragen van overtreders, waarvan het voertuig is ingeschreven in een andere EU-lidstaat.

NCP

Het berichtenverkeer vindt plaats tussen de zogenaamde Nationale Contact Punten (NCP’s). Voor Nederland is dat de RDW. Als er eigenaar-/houder gegevens uit een andere EU-lidstaat zijn opgevraagd, dan kunnen daar technische en/of inhoudelijke vragen uit voortkomen.


Technische vragen

Als in de automatische verwerking van het berichtenverkeer een storing of vertraging is opgetreden of de verrijking van de gegevens is niet conform specificatie verlopen, dan kunt u deze technische vragen sturen naar [email protected].


Inhoudelijke vragen

Deze vragen hebben betrekking op de verstrekte eigenaar-/houder gegevens, die afkomstig zijn van de buitenlandse registratieautoriteit (NL>EU). Inhoudelijke vragen kunt u sturen naar [email protected]

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed