U kunt op verschillende manieren inzage krijgen in uw eigen gegevens in het kentekenregister van de RDW. U kunt gemakkelijk online via verschillende RDW-diensten inzage in uw eigen gegevens krijgen, maar dit kan ook schriftelijk. U heeft inzage in uw gegevens mogelijk nodig als u moet aantonen dat een voertuig niet meer op uw naam staat en u bent het vrijwaringsbewijs kwijt.

Bij schriftelijke aanvragen moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd dan bij online aanvragen.

Zo vraagt u schriftelijk een overzicht van uw eigen gegevens aan:

1.U stuurt een schriftelijk verzoek naar: RDW unit Informatieverstrekking Postbus 30.000 9640 RA Veendam.

2.In dit verzoek vermeldt u:

uw Burger Service Nummer (BSN), te vinden op rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs;

 uw naam, adres en woonplaats;

  uw geboortedatum; 

u vermeldt dat het gaat om ‘Inzagerecht in eigen gegevens’ de datum van uw betaling en het rekeningnummer waarmee u betaald heeft.

3.U kunt ook onder vermelding van bovenstaande een e-mail sturen. Als u als nabestaande een verzoek indient, dan stuurt u, naast bovenstaande gegevens, ook een verklaring van erfrecht mee. Die kunt u alleen krijgen als de verdeling van de erfenis via een notaris wordt geregeld. Als u geen verklaring van erfrecht kunt krijgen, volstaat een (uitgebreid) uittreksel uit de Basisregistratie Personen

4. U maakt het bedragover op rekeningnummer 47 72 63 054 - IBAN NL76ABNA0477263054  ten name van de RDW in Veendam (de RDW accepteert geen contant geld in een envelop).

Inzage eigen gegevens kentekenregister€4,50

Bij de betaling vermeldt u:

uw naam, adres en woonplaats;

 dat het inzagerecht betreft;

 de datum van uw brief of e-mail.

 Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan uw aanvraag vertraging oplopen of worden afgewezen.Als u vanuit het buitenland het bedrag overmaakt, dan kunt u dat doen onder vermelding van de BIC-code ABNANL2A en de International Banking Code NL76ABNA0477263054.

5. Zodra wij uw aanvraag en betaling hebben ontvangen, stuurt de RDW u binnen 10 werkdagen de gegevens per post op.

Aanvraag aan de balie

U kunt uw verzoek eventueel ook indienen bij de balie van de RDW in Veendam (Skagerrak 10) of Zoetermeer (Europaweg 205). Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. U krijgt de gegevens tegen betaling (onder voorbehoud) direct mee op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

 Iemand machtigen

U kunt ook iemand machtigen om namens u een verzoek bij de RDW in te dienen. Daarvoor moet de gemachtigde het volgende meenemen naar de balie van de RDW:

-een door u (geregistreerde eigenaar/houder) ondertekende schriftelijke machtiging (fax of kopie toegestaan);

- een kopie van uw legitimatiebewijs;

- origineel legitimatiebewijs van de gemachtigde zelf. 

De RDW geeft het overzicht van de gegevens niet aan de gemachtigde mee, maar verzendt ze altijd naar het adres en de woonplaats waarmee u in het kentekenregister staat geregistreerd.