Toelatingskeuring

Om voertuigen te kunnen toetsen aan de individuele goedkeuringseisen is specifieke kennis en apparatuur nodig. De RDW-keuringsstations en de RDW afdeling Productbeoordeling verzorgen de goedkeuring voor deze voertuigen.

 Bij een RDW-keuringsstation kunt u een afspraak maken voor de toelatingskeuring van een personenauto, bedrijfsauto, aanhangwagen of motorfiets als:

  • u een kentekenbewijs uit een EU of EVA land kunt overleggen;
  • of u een door de douane afgegeven verhuisgoedverklaring kunt overleggen;
  • of het om een voertuig gaat met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1998, echter voor bromfietsen, snorfietsen, motorfietsen en driewielige motorrijtuigen (trikes en quads) om een datum eerste toelating vóór 1 januari 2006;
  • of het een herinvoer betreft (het voertuig was eerder in  Nederland geregistreerd);
  • of het een incompleet voertuig betreft dat voltooid is (zoals chassis-cabine met opbouw);
  • of het een eerste aanvraag van een eenvoudige aanhangwagen betreft.

Als géén van de bovengenoemde situaties op uw voertuig van toepassing is of het betreft een zelfgebouwd voertuig, wordt de toelatingskeuring door de afdeling Productbeoordeling uitgevoerd. Meer informatie daarover per voertuigsoort leest u onder het onderdeel individuele goedkeuringen.  

Wijzigingskeuring

Wanneer bepaalde wijzigingen aan een voertuig zijn aangebracht moet er een keuring plaats vinden. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

  • wijziging van de motor;
  • aanpassing aan de stuurinrichting of het remsysteem van een voertuig, bijvoorbeeld voor gebruik door een gehandicapte;
  • ombouw tot taxi of kampeerwagen.

Voor wijzigingen gelden dezelfde eisen als voor de individuele goedkeuring van een voertuig. Meer informatie per voertuigsoort kunt u vinden onder het onderdeel individuele goedkeuringen

Individueel goedkeuringscertificaat

Na de individuele goedkeuring kunt u een Nederlands kentekenbewijs krijgen. Mogelijk wilt u het voertuig niet in Nederland registreren, maar in een andere EU-lidstaat. In dat geval kunt u een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) krijgen. Uit dit IGC blijkt aan welke richtlijnen het voertuig voldoet en op welke wijze het voertuig is getoetst. De betreffende EU-lidstaat kan nog aanvullende beoordelingen eisen, afhankelijk van de nationale eisen van die lidstaat.