U heeft nog een onderdeel van het voertuig waarop het voertuigidentificatienummer (VIN) staat

Neem dan contact op met een door de RDW erkend demontagebedrijf. Zij kunnen met het VIN de registratie beëindigen.

U heeft geen onderdelen van het voertuig waar het VIN op staat.

Dan kunt u beëindiging van de registratie schriftelijk aanvragen. Zo vraagt u de beëindiging aan:

  1. Vul het ‘Verzoek verval tenaamstelling’ volledig in en onderteken deze.
  2. Doet u de aanvraag voor iemand anders, dan moet de geregistreerde eigenaar/houder de verklaring en het gedeelte van de machtiging ook ondertekenen.
  3. Stuur het formulier - en een verklaring van een niet erkend sloopbedrijf (als u deze heeft) - samen met de documenten die u moet meesturen naar: RDW, unit VRD, Postbus 30000, 9640 RA Veendam.
  4. De RDW beoordeelt uw aanvraag. Als alles akkoord is wordt de registratie in het kentekenregister beëindigd. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
  5. Na ontvangst van de bevestiging kunt u zelf de verzekering stopzetten. De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch en de APK-plicht vervalt.
  6. U moet om misbruik te voorkomen de kentekenplaten (laten) vernietigen.

Documenten die u moet meesturen

Bent u de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig:

Bent u niet de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig:

Staat het voertuig op naam van een bedrijf:

  • een kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde van het bedrijf of
  • kopie RDW bedrijfspas als het voertuig in uw bedrijfsvoorraad staat.