Legitimatie bij inschrijven, overschrijven of wijzigen vaartuig

Als u een vaartuig bij een RDW-balie of kentekenloket van PostNL wilt laten overschrijven of inschrijven dan moet u zich legitimeren. Met uw legitimatiebewijs toont u aan dat u ook werkelijk degene bent voor wie u zich uitgeeft.

Legitimatiedocumenten

Bent u de geregistreerde eigenaar/houder van het vaartuig dan kunt u zich legitimeren met één van de onderstaande geldige documenten:

 • een Nederlands rijbewijs
 • een Nederlands paspoort;
 • een Nederlandse identiteitskaart of
 • een rijbewijs uit een EU- of EVA-land;
 • een identiteitskaart uit een EU- of EVA-land;
 • een diplomatiek paspoort;
 • een Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
 • een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • een dienstpaspoort;
 • een buitenlands paspoort*

Legitimeren met buitenlands legitimatiebewijs

Legitimeren met een buitenlands legitimatiebewijs kan alleen bij een RDW-balie, niet bij een kentekenloket. 

Heeft u een buitenlands legitimatiebewijs en woont u in Nederland? Dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)  overhandigen met daarop het BSN. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af. Bij een diplomatiek paspoort mag het ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (niet ouder dan 3 maanden) met daarop het BSN.

Legitimatie bij overschrijven of inschrijven rechtspersoon

Moet het vaartuig op naam van een rechtspersoon (bedrijf) komen te staan, dan kan de tekenbevoegde van het bedrijf zich legitimeren bij het kentekenloket of RDW balie met één van de onderstaande geldige documenten:

 • Nederlands rijbewijs van tekenbevoegde met daarop zijn geboortedatum
 • Nederlands paspoort van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN)*
 • Nederlandse identiteitskaart van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN)*
 • identiteitskaart uit een EU- of EVA-land diplomatiek paspoort
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
 • dienstpaspoort
 • buitenlands paspoort **

* Naast het legitimatiebewijs moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) overhandigen met daarop het BSN. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af. Bij een diplomatiek paspoort mag het ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (niet ouder dan 3 maanden) met daarop het BSN.

Alleen de legitimatiedocumenten die op deze pagina genoemd worden, zijn geldig voor het op naam zetten van een vaartuig. Dus bijvoorbeeld niet een verblijfsvergunning of verblijfstitel.

* Staat het Nederlandse persoonsnummer niet op het paspoort of identiteitskaart, dan moet de tekenbevoegde ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen met daarop het BSN. Dit uittreksel is verkrijgbaar bij de gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN, gemeenten geven dit niet automatisch af.

**Voor buitenlandse documenten geldt dat overschrijven alleen bij een RDW-balie kan plaatsvinden, niet bij een kentekenloket.

Daarnaast moet u een (kopie) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel overhandigen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet of KvK-online print. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan. Bij het te gebruiken legitimatiebewijs van de tekenbevoegde of diens gemachtigde, is een afschrift uit de BRP niet nodig. Eenmanszaken, maatschappen en rederijen kunnen een kentekenbewijs alleen op naam van een particuliere eigenaar zetten. U moet zich in dit geval als particulier legitimeren.