Legitimeren

Om iets voor uw voertuig te regelen, moet u zich vaak legitimeren met een legitimatiebewijs. Hier leest u welke legitimatiemiddelen u kunt gebruiken. Deze middelen moeten altijd geldig zijn. 

Toegestane legitimatiemiddelen

  • Nederlands rijbewijs
  • Nederlands paspoort met daarop uw Burgerservicenummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart met daarop uw Burgerservicenummer (BSN)
  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land (niet bij kentekenloket, alleen bij RDW-balie of RDW-keuringsstation)
  • Diplomatiek paspoort (niet bij kentekenloket, alleen bij RDW-balie of RDW-keuringsstation)
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen (niet bij kentekenloket, alleen bij RDW-balie of RDW-keuringsstation)
  • Dienstpaspoort (niet bij kentekenloket, alleen bij RDW-balie of RDW-keuringsstation)
  • Buitenlands nationaal paspoort (niet bij kentekenloket, alleen bij RDW-balie of RDW-keuringsstation)
  • NATO ID-kaart

Op naam van bedrijf/rechtspersoon

Staat of komt het voertuig op naam van een bedrijf/rechtspersoon? Dan moet de tekenbevoegde zijn legitimatie meenemen, maar ook een (kopie) uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 1 jaar. De naam van de tekenbevoegde moet erop staan en het mag geen uittreksel zijn van internet. U kunt een uittreksel dat is toegestaan herkennen aan de ondertekening en de plaats, datum en tijdstip van afgifte. Daarnaast is het document gewaarmerkt.
Gaat u naar een RDW-balie of -keuringsstation? Dan mag u wel een digitaal uittreksel ( EGU-uittreksel) meenemen. Dit ontvangt u via mail van de Kamer van Koophandel en mag u ook alleen via mail aan ons versturen. Het e-mailadres krijgt u bij onze balie. Uitgeprinte versies hiervan mogen wij niet accepteren.
Let op: Een uittreksel van de KvK is niet nodig als u een voertuig gaat schorsen. 

Legitimatie zonder Nederlands persoonsnummer (BSN)

Staat uw Nederlandse persoonsnummer (Burgerservicenummer) niet op uw legitimatiedocument ? Dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen. Dit hoeft niet bij schorsen. 
Het uittreksel is verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag om een uittreksel met BSN. Gemeenten geven dit niet automatisch af. Een uittreksel van internet is niet toegestaan.

Eenmanszaak, maatschap of rederij

Is uw bedrijf een eenmanszaak, maatschap of rederij? Dan kunt u het voertuig niet op naam van het bedrijf zelf zetten. U kunt het alleen op uw eigen naam laten zetten.

Heeft deze informatie u geholpen?