Foto van schade

Als u een voertuig met schade uit een land binnen de EU of EVA invoert, maakt de RDW hier - in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat - foto's van. Deze foto's koppelt de RDW aan het voertuigidentificatienummer (VIN). Hiermee registreert de RDW in welke staat een voertuig met schade in het Nederlandse register is opgenomen. De foto's kan de RDW beschikbaar stellen aan publieke partijen en nader aan te wijzen private partijen. Op deze manier draagt de RDW bij aan het terugdringen van voertuigcriminaliteit en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Controlekeuring bij schade

Op het moment dat de RDW bij invoer constateert dat het voertuig niet voldoet aan de permanente eisen (zie hoofdstuk 5 Regeling voertuigen), dan wordt hier melding van gemaakt op het "rapport van onderzoek". Dit rapport krijgt u mee. De RDW neemt het voertuig wel op in het register, maar u mag er nog niet mee rijden. De RDW geeft een kentekenbewijs af als het voertuig wordt tenaamgesteld en een 'Bevestiging van inschrijving' als het voertuig niet tenaamgesteld wordt. Als u de geconstateerde gebreken heeft hersteld, maakt u een afspraak bij een RDW-keuringsstation voor een controlekeuring. Na goedkeuring van een tenaamgesteld voertuig stuurt de RDW een brief waarin staat, dat u weer met het voertuig de weg op mag. Voorwaarde is wel, dat het voertuig tenaamgesteld is.