Onderzoek emissie personenvoertuigen

U heeft een brief van ons ontvangen. Hierin vragen wij of u deel wilt nemen aan ons emissie-onderzoek. Op deze pagina vindt u meer informatie. 

 • Sinds 2020 is de RDW toezichthouder op milieueisen voor voertuigen. Het is onze taak om steekproefsgewijs voertuigen te testen op hun milieuprestaties. Mede door de dieselfraude van een aantal jaren geleden is dit toezicht verscherpt. Dit betekent dat we niet alleen de uitstoot van nieuwe voertuigen testen. Maar ook van voertuigen die in gebruik zijn. Daarom hebben wij bijna 700 particuliere voertuigeigenaren via een brief uitgenodigd deel te nemen aan een emissie-onderzoek. 
 • Soorten testen

  De testen worden uitgevoerd door onderzoeksbureau TNO en TÜV Nord. Er worden maximaal 4 testen uitgevoerd op uw voertuig:

  1. WLTP-test (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure): controle op vervuilende emissies, CO2-uitstoot, brandstofverbruik en energieverbruik in het laboratorium. 
  2. RDE-test: een emissietest op de openbare weg met draagbare meetapparatuur. 
  3. Koude test (low-T): emissietest uitgevoerd in het laboratorium onder koude omstandigheden.
  4. Verdampingstest (EVAP): een test in een speciale kamer waar benzinedampen worden gemeten bij temperatuurwisselingen (dag/nacht) en na het uitzetten van de motor na een rit.

  Locatie

  De testen vinden plaats op verschillende testlocaties in Duitsland. Waar welke test plaatsvindt is afhankelijk van de uit te voeren specifieke testen. 

  Aantal voertuigen 

  Wij zijn verplicht elk jaar minimaal 3 en maximaal 10 voertuigen per zogenaamde voertuigfamilie te testen. 1 Voertuigfamilie omvat voertuigen die gebruik maken van onder meer dezelfde motor (denk aan vermogen) en met bijvoorbeeld hetzelfde gewicht. 

  Mocht een voertuig te hoge emissies uitstoten, dan wordt de test herhaald bij een 4e voertuig van die familie. Doel hiervan is om algemene conclusies te trekken over een voertuigfamilie. En niet over 1 specifiek voertuig. Stoot het 4e voertuig ook te hoge emissies uit dan worden de testen herhaald bij een 5e tot maximaal 10e voertuig.

 • Na het afronden van de testen deelt TNO de uitkomsten met ons. Wij bestuderen dit onderzoek en maken hier een rapport van. Dit bieden we aan bij de Europese Commissie. 

  Lees hier de uitkomsten van het onderzoek. De uitslagen zijn niet te herleiden naar individuele voertuigen. De conclusies in het onderzoek zijn altijd gebaseerd op meerdere voertuigen van dezelfde voertuigfamilie. 
 • Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, volgens de hiervoor geldende Europese wetgeving (AVG/GDPR). Wij hebben met TNO aanvullend afspraken gemaakt. Hierin staat onder meer vastgelegd waar specifieke persoonsgegevens zijn opgeslagen, voor hoe lang en hoe deze zijn beveiligd.  

  Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. TNO verwijdert  binnen 1 maand nadat uw voertuig weer bij u is afgeleverd uw gegevens uit de database.

 • Sinds 1 januari 2019 is Verordening (EU) 2018/1832, vastgesteld 5 november 2018, van toepassing. Deze verordening leidt tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EG) nr. 692/2008 en Verordening (EU) 2017/1151.

  Het doel van deze wijziging is de typegoedkeuringsprocedures voor de emissies van personen- en lichte bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reĆ«le rijomstandigheden, te verbeteren. Daarnaast worden met de wijziging nieuwe eisen geformuleerd voor de meting van het brandstof- en elektriciteitsverbruik.  
 • Meer informatie vindt u op deze pagina: Dossier Emissietesten bij voertuigen in gebruik.

  Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar TNO:  [email protected]. TNO neemt binnen enkele werkdagen contact met u op.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed