Onderzoek uitstoot

U heeft een brief van ons ontvangen. Hierin vragen vragen wij of u uw auto wilt laten testen op zijn milieuprestaties. Op deze pagina vindt u meer informatie. 

 • Sinds 2020 is de RDW toezichthouder op milieueisen voor voertuigen. Het is onze taak om steekproefsgewijs auto's te testen op hun milieuprestaties. Mede door de dieselfraude van een aantal jaren geleden is dit toezicht verscherpt. Dit betekent dat we niet alleen de uitstoot van nieuwe voertuigen testen. Maar ook van voertuigen die in gebruik zijn. Daarom hebben wij bijna 700 auto-eigenaren een brief gestuurd om hun auto te laten testen.
 • De testen worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers van onderzoeksbureau TNO en Horiba Duitsland. Horiba is leverancier van specifieke meetapparatuur die gebruikt wordt om onder meer uitstoot bij voertuigen vast te stellen. 

  Soorten testen

  In totaal worden 4 testen uitgevoerd bij uw auto:

  1. WLTP-test (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure): controle op vervuilende emissies, CO2-uitstoot, brandstofverbruik en energieverbruik in het laboratorium. 
  2. RDE-test: een emissietest op de openbare weg met draagbare meetapparatuur. 
  3. Koude test (low-T): emissietest uitgevoerd in het laboratorium onder koude omstandigheden.
  4. Verdampingstest (EVAP): een test in een speciale kamer waar benzinedampen worden gemeten bij temperatuurwisselingen (dag/nacht) en na het uitzetten van de motor na een rit.

  Locatie

  De testen vinden plaats op verschillende testlocaties in Duitsland. Waar welke test plaatsvindt is afhankelijk van de uit te voeren specifieke testen. 

  Hoeveelheid voertuigen 

  Wij moeten elk jaar minimaal 3 en maximaal 10 voertuigen per zogenaamde voertuigfamilie testen. Binnen 1 voertuigfamilie vallen auto's die gebruik maken van onder meer exact dezelfde motor (denk aan vermogen) maar bijvoorbeeld ook precies hetzelfde gewicht hebben. 

  In principe testen we 3 voertuigen per familie. Mocht een te hoge uitstoot uit de test komen, dan wordt de test herhaald bij een volgend (4e) voertuig. Doel hiervan is om uiteindelijke algemene conclusies te kunnen verbinden aan een voertuigfamilie (in plaats van aan 1 specifiek voertuig). Blijft de auto te hoge uitstoot produceren, dan kunnen de testen worden herhaald bij maximaal 10 individuele voertuigen binnen de familie.

 • Na het uitvoeren van de laatste test zal TNO de uitkomsten met ons delen. Wij bestuderen dit onderzoek en maken hier een rapport van. Dit sturen we naar de Europese Commissie. Wij verwachten dat het rapport 31 maart 2022 af is. De uitkomsten van het onderzoek publiceren daarna op onze website. 

  De uitslagen van de testen zijn niet te herleiden naar individuele voertuigen. De conclusies van de testen zijn gebaseerd op testen bij meerdere voertuigen van dezelfde, zogeheten voertuigfamilie. 
 • Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, volgens de hiervoor geldende Europese wetgeving (AVG/GDPR). Wij hebben met TNO aanvullend afspraken gemaakt. Hierin staat onder meer vastgelegd waar specifieke persoonsgegevens zijn opgeslagen, voor hoe lang en hoe deze zijn beveiligd.  

  Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. TNO verwijdert uw gegevens uit haar database nadat uw auto weer bij u is afgeleverd.

 • Sinds 1 januari 2019 is Verordening (EU) 2018/1832, vastgesteld 5 november 2018, van toepassing. Deze verordening leidt tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EG) nr. 692/2008 en Verordening (EU) 2017/1151.

  Het doel van deze wijziging is de typegoedkeuringsprocedures voor de emissies van personen- en lichte bedrijfsvoertuigen, waaronder die voor conformiteit tijdens het gebruik en emissies in reĆ«le rijomstandigheden, te verbeteren. Daarnaast worden met de wijziging nieuwe eisen geformuleerd voor de meting van het brandstof- en elektriciteitsverbruik.