Zo vraagt u het overzicht aan:

 1. U stuurt een schriftelijk verzoek naar: 
  RDW unit Informatieverstrekking
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam.
 2. In dit verzoek vermeldt u:
  - uw persoonsnummer (BSN), te vinden op rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs;
  - uw naam, adres en woonplaats;
  - uw geboortedatum;
  - het kenteken;
  - u vermeldt dat het gaat om het ‘RDW-Voertuigrapport ’.
  U mag het verzoek ook e-mailen naar deze link opent in een nieuw venster[email protected].
 3. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, stuurt de RDW u binnen 10 werkdagen de gegevens per post op.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kan uw aanvraag vertraging oplopen of worden afgewezen. 

Aanvraag aan de balie

U kunt een RDW-Voertuigrapport eventueel ook aanvragen bij de balie van de RDW in Veendam of Zoetermeer. Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. 

Als u naar de balie in Veendam of Zoetermeer komt, krijgt u de gegevens (onder voorbehoud) direct mee op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

Iemand machtigen

U kunt ook iemand machtigen om namens u een verzoek bij de RDW in te dienen. Daarvoor moet de gemachtigde het volgende meenemen naar de balie van de RDW:

 • een door u (geregistreerde eigenaar/houder) ondertekende schriftelijke machtiging (fax of kopie toegestaan);
 • een kopie van uw legitimatiebewijs;
 • origineel legitimatiebewijs van de gemachtigde zelf. 

De RDW geeft het overzicht van de gegevens niet aan de gemachtigde mee, maar verzendt het overzicht altijd naar het adres en de woonplaats waarmee u in het kentekenregister staat geregistreerd.