Bij schriftelijke aanvragen moet u rekening houden met een verwerkingstijd van 9 werkdagen. Vraagt u online aan dan krijgt u direct toegang tot uw gegevens.

Zo vraagt u schriftelijk een overzicht van uw eigen gegevens aan:

 1. U stuurt een mail naar deze link opent in een nieuw venster[email protected]
 2. In dit verzoek vermeldt u:
            uw persoonsnummer (BSN), te vinden op rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs; 
            uw naam, adres en woonplaats;
            uw geboortedatum; 
            u vermeldt dat het gaat om een  ‘overzicht van voertuigen tot 9 jaar terug' de datum van uw betaling en het rekeningnummer waarmee u betaald heeft.
 3. Als u als nabestaande een verzoek indient, dan stuurt u, naast bovenstaande gegevens, ook een verklaring van erfrecht mee. Die kunt u alleen krijgen als de verdeling van de erfenis via een notaris wordt geregeld. Als u geen verklaring van erfrecht kunt krijgen, volstaat een (uitgebreid) uittreksel uit de Basisregistratie Personen
 4. U maakt het bedrag over op rekeningnummer 47 72 63 054 - IBAN NL76ABNA0477263054 ten name van de RDW.
  Omschrijving Kosten
  Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug €4,65

  Bij de betaling vermeldt u:
            uw naam, adres en woonplaats;
            dat het 'overzicht voertuigen tot 9 jaar terug' betreft;
            de datum van uw brief of e-mail.
            Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan uw aanvraag vertraging oplopen of worden afgewezen.
            
 5. Zodra wij uw aanvraag en betaling hebben ontvangen, stuurt de RDW u binnen 9 werkdagen de gegevens per post op.

Aanvraag aan de balie

U kunt uw verzoek eventueel ook indienen bij de balie van de RDW in Veendam (Skagerrak 10) of Zoetermeer (Europaweg 205). Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. U krijgt de gegevens tegen betaling (onder voorbehoud) direct mee op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Iemand machtigen

U kunt ook iemand machtigen om namens u een verzoek bij de RDW in te dienen. Daarvoor moet de gemachtigde het volgende meenemen naar de balie van de RDW:

 • een door u (geregistreerde eigenaar/houder) ondertekende schriftelijke machtiging (fax of kopie toegestaan); 
 • een kopie van uw legitimatiebewijs; 
 • origineel legitimatiebewijs van de gemachtigde zelf. 

De RDW geeft het overzicht van de gegevens niet aan de gemachtigde mee, maar verzendt ze altijd naar het adres en de woonplaats waarmee u in het kentekenregister staat geregistreerd.