U kunt dit schriftelijk aanvragen, maar ook online. Ga voor de online aanvraag naar: 'Kentekenregistratie beëindigen (geldt niet voor sloop, uitvoer of schorsen)

U kunt de registratie stopzetten als u;

 • uw voertuig gaat gebruiken in het onderwijs, bijvoorbeeld bij een (rij-) school of brandweer (niet voor particulier gebruik);
 • uw voertuig gaat gebruiken voor de cross;
 • uw voertuig alleen nog bedrijfsmatig gaat gebruiken op uw eigen bedrijfsterrein (voor het uitvoeren van bedrijfswerkzaamheden);

Schriftelijke aanvraag

 1. U downloadt: het aanvraagformulier: Document" Verzoek tot beeindiging registratie" (pdf, 49kb) . Dit formulier moet u niet gebruiken als uw voertuig is gesloopt. De benodigde documenten  (zoals aangegeven op het formulier) moet u meesturen.
 2. U print het formulier, vult het in en ondertekent het.
 3. U stuurt het formulier met onderstaande documenten naar de RDW, Unit VRD, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam.
 4. De RDW beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 5 werkdagen een brief. Hierin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Documenten die u moet opsturen

Gebruik voor (rij-)school of brandweer (niet voor particulier gebruik):

 • Aanvraagformulier en een brief of verklaring van de school of brandweer.

Gebruik voor de cross:

 • Een kopie van een licentie van de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF), de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) of de Motorsport Organisatie Nederland (MON).
 • Het Voertuigbewijs (deel IA) óf het Tenaamstellingsbewijs (deel IB) en Overschrijvingsbewijs óf het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) en de tenaamstellingscode

Bedrijfsmatig gebruik op uw eigen bedrijfsterrein:

 •  Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie van pachtkamercontract óf
 • een kopie van een kadaster/huurcontract/eigendomsbewijs en een verklaring (ondertekend door de aanvrager) waarin staat hoe het voertuig bedrijfsmatig gebruikt wordt.
 • Het Voertuigbewijs (deel IA) óf het Tenaamstellingsbewijs (deel IB) en Overschrijvingsbewijs óf het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) en de tenaamstellingscode.

Let op: het voertuig mag alleen bedrijfsmatig worden gebruikt op eigen bedrijfsterrein, voor uitvoeren van bedrijfswerkzaamheden.

Kentekenbewijs of tenaamstellingscode kwijt

Als u de kentekendelen of de kentekencard en de tenaamstellingscode niet (meer) heeft, dan moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen. Als iemand namens de eigenaar/houder de aanvraag doet, dan moet de aanvrager een machtiging van de eigenaar meesturen en een kopie legitimatie van de geregistreerde eigenaar en van de aanvrager zelf.