Schriftelijk doorgeven

 1. U stuurt een ondertekend verzoek voor het doorgeven van de uitvoer van uw voertuig naar: RDW unit VRD, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. Dit mag ook iemand anders namens u doen.
 2. Stuur de volgende documenten mee:
  - kopie van het actuele (tijdelijke) buitenlandse kentekenbewijs, of;
  - bewijs dat het voertuig in het buitenland is achtergebleven/vernietigd.  Bijvoorbeeld een innameverklaring van een buitenlands garage-/demontagebedrijf of een verklaring van de buitenlandse politie of douane; of
  - Nederlands kentekenbewijs (is niet verplicht)
 3. Als alles akkoord is, beëindigt de RDW binnen ongeveer 5 dagen gratis de registratie van het voertuig in het Nederlandse kentekenregister.
 4. De laatst geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Woont u in het buitenland? Vermeld het buitenlandse adres in uw verzoek. De RDW stuurt de schriftelijke bevestiging dan ook naar dit adres.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het vernietigen van de kentekenplaten en het stopzetten van uw verzekering.