Wat is een verblijfstitel

Iedereen die in Nederland woont of zich in Nederland vestigt, heeft een verblijfstitel. Hierin staat bijvoorbeeld dat u de Nederlandse nationaliteit heeft of wat uw verblijfsstatus is. Dit kunt u aantonen met een geldig identiteits- of verblijfsdocument. Voor meer informatie over uw verblijfstitel kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed