Veelgestelde vragen particulier

Meestgestelde vragen

Vragen per onderwerp

Nieuw kentekenbewijs of tenaamstellingscode aanvragen

Kopen en verkopen

 • Ik wil een voertuig invoeren in Nederland. Hoe krijg ik een Nederlands kenteken?

  Om een Nederlands kenteken op uw voertuig te krijgen, moet u het voertuig laten registreren bij de RDW. Daarvoor moet de RDW het voertuig keuren. Voor meer informatie over het invoeren van een voertuig vanuit een EU/EVA-land, zie het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig uit EU of EVA-land. 

  Staat het voertuig geregistreerd in een ander land dan een EU/EVA-land, bekijk dan het artikel Nederlands kenteken aanvragen voor voertuig van buiten EU of EVA-land. 

  Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist en u neemt uw voertuig mee, dan mag u nog een bepaalde tijd met uw buitenlandse kenteken op uw voertuig rijden. Bij deze link opent in een nieuw vensterde Belastingdienst kunt u navragen hoe lang precies. Maar uiteindelijk moet u er wel voor zorgen dat uw voertuig een Nederlands kenteken krijgt. Lees er meer over in het artikel Verhuizen naar Nederland en uw voertuig meenemen.  

 • Ik heb een voertuig gekocht. Hoe zet ik het op mijn naam?

  Als u een voertuig heeft gekocht, moet u als nieuwe eigenaar het kentekenbewijs van het voertuig op uw naam zetten. Dat heet overschrijven. Hoe u de overschrijving kunt regelen, hangt af van of u een voertuig koopt van een particulier of van een door de RDW erkend bedrijf. Lees er alles over in het artikel Voertuig kopen; zet het kentekenbewijs op uw naam. 

 • Kan ik mijn voertuig verkopen aan iemand die in het buitenland woont?

  Ja, u kunt een voertuig met Nederlands kenteken verkopen aan iemand die in het buitenland woont. U moet dan de registratie van het kenteken in Nederland beëindigen. Dit is belangrijk, want na beëindiging van de registratie stoppen de verplichtingen die horen bij het hebben van een voertuig in Nederland. 

  Om de registratie te beëindigen komt u langs bij een RDW-balie of keuringsstation. Als uw voertuig al in het buitenland is kunt u de Nederlandse registratie schriftelijk vanuit het buitenland beëindigen. Voor meer informatie lees het artikel Een voertuig met Nederlands kenteken uitvoeren. 

 • De tenaamstellingscode wat is dat en hoe werkt deze?

  Bij de kentekencard hoort een unieke code: de tenaamstellingscode. Deze code bestaat uit 9 cijfers. Het eerste deel van de code ontvangt u tijdens de overschrijving. Het tweede deel zit bij de kentekencard die de RDW u toestuurt.

  U voegt de 2 delen van de code zelf samen. De code heeft u nodig als u uw voertuig wilt verkopen inruilen, schorsen, slopen of uitvoeren. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed. Net zoals u deel II van het papieren kentekenbewijs (het Overschrijvingsbewijs) thuis goed bewaart.

 • Wat moet ik doen bij verkoop van mijn voertuig?

  Als u uw voertuig verkoopt, moet u ervoor zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam zet. Anders blijft u aansprakelijk voor het voertuig.

  Verkoopt u uw voertuig aan een bedrijf met een RDW -erkenning, bijvoorbeeld uw dealer? Dit bedrijf neemt uw oude kentekenbewijs in en overhandigt u na de overschrijving een vrijwaringsbewijs.

  Verkoopt u zelf uw voertuig aan bijvoorbeeld een particulier? Geef dan kentekenbewijs deel IB en het overschrijvingsbewijs mee aan de koper. Die gaat dan naar een kentekenloket of RDW -balie voor de overschrijving. De koper ontvangt daar een vrijwaringsbewijs. Dat is bestemd voor u.

  Al in bezit van een nieuwe kentekencard?
  Dan overhandigt u uw kentekencard en tenaamstellingscode aan de koper. Hiermee gaat de koper naar een kentekenloket. Daar worden uw kentekencard en tenaamstellingscode ingenomen. De koper krijgt het eerste deel van de nieuwe tenaamstellingscode. De kentekencard en het tweede deel van de code krijgt hij thuisgestuurd. Ook ontvangt de koper een vrijwaringsbewijs. Die is bestemd voor u, evenals de doorgeknipte kentekencard.

 • Ik heb een voertuig op naam gezet, mag ik rijden als ik mijn kentekenbewijs nog niet heb ontvangen?

  Als voor uw voertuig een kentekenbewijs is aangevraagd, dan mag u in Nederland al de weg op. U hoeft niet te wachten tot u uw kentekencard ontvangen heeft. De Nederlandse politie kan direct in het kentekenregister kijken voor uw gegevens. Dit geldt tot 14 dagen na de aanvraag. Na die 14 dagen moet u de kentekencard kunnen tonen. 

  Let op: U mag nog niet zonder kentekencard met uw voertuig de weg op in het buitenland.

  Is het voertuig op een werkdag voor 16.00 uur op uw naam gezet? Dan verstuurt de RDW in de regel uw kentekencard nog diezelfde werkdag. U ontvangt uw kentekencard vervolgens per post, samen met het tweede deel van de tenaamstellingscode. Het is afhankelijk van de postbezorging wanneer u de kentekencard precies in huis hebt.

Kentekenregistratie

Voertuig tijdelijk niet gebruiken

Het rijbewijs

Erfenis van een voertuig

 • Ik heb een voertuig geërfd. Hoe gaat het nu met (de betaling van) de motorrijtuigenbelasting en de verzekering?

  Zolang het voertuig niet is overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar, bent u als erfgenaam verantwoordelijk voor de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de eventuele APK-plicht van het voertuig. Dit betekent dat u hiervoor moet betalen en ervoor moet zorgen dat het voertuig APK goedgekeurd blijft.

  Een verzekering vervalt niet automatisch bij het overlijden van de eigenaar. Pas als het voertuig is overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (bijvoorbeeld de partner, een familielid of een koper), kunt u de verzekering opzeggen. Mogelijk mag u ondertussen niet meer met het voertuig rijden. Neem voor meer informatie hierover contact op met de verzekeringsmaatschappij.

  De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch bij verkoop of overschrijving van het voertuig.  

 • Ik heb een voertuig geërfd van iemand die niet in Nederland woonde. Wat als ik het voertuig naar Nederland wil halen?

  Het kan voorkomen dat u een voertuig erft van iemand die niet ingeschreven stond in Nederland. U kunt het voertuig dan verkopen in het buitenland. Als u dat niet doet en u besluit het voertuig naar Nederland te halen, kunt u het invoeren. Houd u er dan rekening mee dat er extra belastingen gelden voor het invoeren van het voertuig.

  Het gaat om de volgende belastingen:  

  • Belasting voor personenauto’s en motorrijwieltuigen (bpm). Op de site van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel bpm u moet betalen voor de ingevoerde auto. Met de deze link opent in een nieuw venster‘bpm calculator van de Belastingdienst’ komt u in een overzicht waar u kunt kiezen om welk soort voertuig het gaat (personenauto, bestelauto, motor of kampeerauto). Als u de voertuigsoort heeft gekozen, moet u verschillende gegevens van het voertuig invoeren zodat de bpm calculator het bedrag kan berekenen.
  • Omzetbelasting
  • Invoerrecht:  dit moet u alleen betalen als het voertuig van buiten de Europese Unie komt. Hier vindt u een overzicht van de landen binnen de EU.

  Hier vindt u de verdere invoerprocedure voor auto’s.  

 • Ik heb een voertuig geërfd. Wat ben ik nu verplicht te doen?

  Als erfgenaam neemt u eerst de beslissing of u de erfenis wel of niet aanvaardt.

  Als u de erfenis aanvaardt en u erft een voertuig, dan bent u verplicht om binnen 5 weken na het overlijden het kentekenbewijs over te schrijven op naam van één van de erfgenamen of een nieuwe eigenaar. Als u de partner van de overledene bent en het voertuig wilt houden, moet u ook binnen 5 weken het kentekenbewijs op uw naam overschrijven. Dit moet ook als u altijd al reed in het voertuig. Doet u dit niet, en raakt u bijvoorbeeld bij een ongeluk betrokken, dan is er geen aansprakelijke. Door het voertuig op uw naam te zetten, wordt u de aansprakelijke voor het voertuig.

  Overschrijven lukt niet binnen 5 weken

  Bij overlijden heeft u vaak te maken met erfrecht. Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. Vaak duurt de afwikkeling van een erfenis langer dan deze 5 weken. Het is dan begrijpelijk dat u het voertuig dan niet binnen deze 5 weken kunt overschrijven. Als dit bij u inderdaad het geval is, neem dan alstublieft contact op via RDW Klantenservice.

  Voertuigverplichtingen blijven doorgaan

  De voertuigverplichtingen (WA-verzekering, houderschapsbelasting en de eventuele APK verplichting) blijven doorgaan. Dit betekent dat u hiervoor verantwoordelijk bent, zolang het voertuig niet is overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Zet u het voertuig uit voorzorg alleen op privéterrein neer (niet op de openbare weg) als u de verzekeringspremie niet betaalt.    

  Beneficiair aanvaarden of verwerpen: niet overschrijven

  Als u deze link opent in een nieuw vensterbeneficiair aanvaardt of verwerpt, dan mag u de auto niet op uw naam zetten, dan blijft de auto namelijk op naam van de overledene staan tot de erfenis is geregeld. Beneficiair aanvaarden betekent dat u de erfenis alleen accepteert als de bezittingen groter zijn dan de schulden. De kosten voor verzekering en belastingen gaan - tot de erfenis is geregeld - nog af van de rekening van de overledene.

  Let op: Als de erfgenamen een auto op naam van één van de erfgenamen overschrijven, bent u feitelijk aan het verdelen. Dat betekent in feite dat u de erfenis aanvaardt met alle lasten die daar mogelijk bij komen kijken. U kunt dat later niet meer terugdraaien.

 • Ik weet niet of de overledene (meer) voertuigen op zijn naam heeft staan. Hoe kan ik dat checken?

  Als u als erfgenaam niet weet of de overledene een kenteken op zijn naam had staan, kunt u dit checken in het kentekenregister van de RDW. U heeft hiervoor een akte van erfrecht of een uitgebreid uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), nodig.

  Lees meer hierover in het artikel Schriftelijk uw gegevens in het kentekenregister aanvragen.    

Tellerstanden

Digitaal aanvragen rijbewijs - de aanvraag

Digitaal aanvragen rijbewijs - inloggen

Digitaal aanvragen rijbewijs - dienst online aanvraag

Digitaal aanvragen rijbewijs - fotograaf

DIgitaal aanvragen rijbewijs -afhalen

 • Waar mag/kan ik mijn rijbewijs ophalen?

  U haalt uw rijbewijs op bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Heeft uw gemeente meerdere locaties? Dan heeft u bij het doen van de aanvraag zelf een locatie gekozen waar u het rijbewijs op kunt halen. U heeft hiervan een bevestiging ontvangen. Houd rekening met de openingstijden van uw gemeente.
 • Wanneer kan ik mijn rijbewijs ophalen?

  U krijgt per e-mail (op het door u opgegeven e-mailadres) bericht van de RDW, wanneer u uw rijbewijs op kunt halen bij de gemeente. Heeft u geen bevestiging gehad per mail, dan kunt u er vanuit gaan dat het rijbewijs 2 werkdagen na het doen van de aanvraag klaar ligt bij de gemeente. Houd rekening met de openingstijden van uw gemeente. 

Digitaal aanvragen rijbewijs - algemeen