1. Bezwaar tegen af- of goedkeuring

Bent u het niet eens met de afkeuring? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het kan ook voorkomen dat u een voertuig met een geldige APK heeft, maar dat u twijfelt of de goedkeuring wel terecht is geweest. Ook dan kunt u de RDW inschakelen.

Afgekeurd

Om gebruik te maken van de openbare weg, moeten voertuigen minimaal voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. De APK-vervaldatum mag niet zijn verlopen.
  2. Het voertuig moet voldoen aan de zogenaamde “permanente eisen”. Dit zijn de technische eisen waar ieder voertuig altijd aan moet voldoen.

Als uw voertuig is afgekeurd, maar de vervaldatum van de voorgaande APK is nog niet verlopen, dan voldoet uw voertuig nog wel aan de eerste voorwaarde. Er is echter wel een technisch gebrek geconstateerd aan uw voertuig. Het voldoet daarom niet meer aan de tweede voorwaarde. Daarom mag u niet meer rijden met uw voertuig.
Gaat u wel met uw voertuig op de openbare weg rijden, dan kunt u een bekeuring van de politie krijgen voor dit technische gebrek.

Lees hier meer over het uitstellen van de APK-plicht .