Twijfelt u of uw voertuig terecht is goedgekeurd bij de APK-keuring? Heeft u een tweedehands voertuig gekocht met een geldige APK, maar heeft dat voertuig nu gebreken? U kunt hier een formele bezwaarprocedure voor starten.

Belangrijk bij opstarten bezwaarprocedure

Als u een formele bezwaarprocedure wilt opstarten, dan moet u op de volgende dingen letten:

 • Hoe langer geleden de keuring is gedaan, hoe moeilijker het voor de RDW is vast te stellen of het voertuig ten onrechte is goedgekeurd. Daarom neemt de RDW geen bezwaarprocedures aan van keuringen die langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden. 
 • U kunt alleen bezwaar maken tegen de laatste APK-goedkeuring van uw voertuig.
 • Tussen het moment van goedkeuring en het moment van onderzoek mag het voertuig niet gerepareerd zijn aan zaken die u nu wilt laten beoordelen. Dus als u bijvoorbeeld roestschade wilt laten beoordelen, mag u best uw banden vervangen. De RDW beoordeelt het voertuig op basis van de staat die het had op het moment van de goedkeuring. 
 • Bij de beoordeling of de keuring correct is gedaan, kijkt de RDW uitsluitend naar APK-eisen. Als u twijfelt of iets wel of geen APK-keuringseis is, kijkt u dan op de website met APK-keuringseisen. 
 • De deskundige van de RDW moet ook kunnen bewijzen dat de keuring destijds niet correct is uitgevoerd. Als de betwiste onderdelen gemakkelijk vervangbaar zijn en/of aan slijtage onderhevig zijn, is het voor de RDW niet te bewijzen dat de oorspronkelijke keuring niet correct is uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: banden, lampjes, veiligheidsgordels, wiellagers, remblokje.

Kosten

Aan de herkeuring zijn kosten verbonden. Deze kosten moet u voorafgaand aan de herkeuring betalen. U krijgt de kosten terug als blijkt dat uw klacht gegrond is.  

Omschrijving

 

Over de herkeuring

 • De RDW nodigt de APK-keurmeester en de eigenaar van de APK-garage uit voor de herkeuring.
 • De RDW bepaalt de locatie van de herkeuring. Meestal vindt deze plaats op een RDW-keuringsstation dat ligt in de buurt van de plek waar de oorspronkelijke keuring is gedaan. U moet er zelf voor zorgen dat het voertuig op de locatie van de herkeuring komt en daar weer weggehaald wordt (desnoods op een aanhanger).
 • U hoeft niet daadwerkelijk het APK-rapport te bezitten. De RDW kan de keuring terug zien in zijn administratie. Het enige dat de RDW doet is een officieel rapport maken waarin de RDW een oordeel geeft of de oorspronkelijke APK-goedkeuring terecht is afgegeven. 
  - De RDW regelt geen terugbetaling, schadeloosstelling etc.
  - De RDW regelt niet de reparatie van uw voertuig.
  - De RDW bemiddelt niet tussen de klager en het bedrijf dat de keuring heeft afgegeven.

Goedkeuring inderdaad onterecht

 • Als blijkt dat de oorspronkelijk afgegeven goedkeuring onterecht was, dan vervalt de goedkeuring en mag u dus niet meer rijden met uw voertuig.
  U moet het voertuig dan zelf:
  - schorsen (dat kunt u, ter plekke, aan de balie van het keuringsstation regelen)
  - daarna repareren en vervolgens opnieuw laten keuren of
  - eventueel laten slopen bij een RDW-erkend sloopbedrijf. 
 • Voor ieder erkend bedrijf en iedere keurmeester houdt de RDW een score bij: worden de keuringen gedaan zoals het hoort, dan krijgt men bonuspunten. Als keuringen niet goed worden gedaan, krijgen de keurmeester en/of het bedrijf strafpunten. Bij voldoende strafpunten legt de RDW sancties op. Als blijkt dat de oorspronkelijke goedkeuring onterecht was, dan krijgen het bedrijf en de keurmeester de strafpunten volgens dit systeem, die horen bij het geconstateerde feit.

Civiele procedure 

Vaak wordt dit soort bezwaarprocedures ingediend, omdat iemand een tweedehands auto heeft gekocht (met APK-goedkeuring), die achteraf veel gebreken blijkt te hebben. Als uit de beroepszaak blijkt dat de oorspronkelijk afgegeven goedkeuring niet terecht was, dan krijgt de voertuigeigenaar hiervan een bewijsstuk (het zogenoemde Proces Verbaal). Met dit bewijsstuk kan de voertuigeigenaar ervoor kiezen om een civiele procedure op te starten tegen de persoon/firma die de auto aan hem/haar heeft verkocht. Uiteraard heeft de RDW geen invloed op de uitkomst van deze procedure.

Bezwaarprocedure opstarten

Als u een formele bezwaarprocedure wilt opstarten, dan neemt een RDW-medewerker contact met u op over het vervolg van de procedure, kort nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

Ga naar het formulier om een bezwaarprocedure op te starten.


Wilt u toch geen formele bezwaarprocedure opstarten, maar wilt u wel uw twijfel over de APK-goedkeuring bij de RDW melden? Ga dan naar het artikel APK goedgekeurd maar voertuig heeft gebreken.