Wanneer en hoe vaak APK keuren

Als u een aanhanger boven de 3.500 kg. in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. De APK-plicht geldt niet voor landbouwaanhangwagens.

 • Het is niet mogelijk om uitstel aan te vragen voor de APK. Iedereen moet zijn voertuig op tijd APK laten keuren. Bent u bijvoorbeeld in het buitenland, staat uw voertuig stil in uw garage of is uw voertuig afgekeurd en moet u deze eerst laten repareren dan is uitstel dus niet mogelijk. Er zijn geen uitzonderingen. Rijdt u met een voertuig zonder APK dan kunt u een boete krijgen van de politie. 

  Boetes voorkomen: schorsen

  Om boetes te voorkomen, is het mogelijk de APK-verplichting tijdelijk stop te zetten. Dit heet schorsen. (Hiermee zet u ook de verzekeringsplicht en het betalen van motorrijtuigenbelasting stop). Als u uw voertuig bij ons laat schorsen, dan hoeft dit niet meer APK-goedgekeurd te zijn. Maar u mag ook niet meer met het voertuig rijden of dit op de openbare weg zetten.

  Na afloop schorsing weer verplichte APK-keuring

  Als de schorsing afloopt, moet uw voertuig weer APK gekeurd zijn. U kunt de schorsing verlengen. Doet u dit niet, dan moet het voertuig uiterlijk APK-goedgekeurd zijn op de einddatum van de schorsing. 

  Rijden naar de garage

  U mag met een (geschorst) voertuig zonder APK rijden naar een garage of RDW-keuringsstation voor de APK. Het voertuig moet u die dag wel WA-verzekeren. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK laat doen. Zorg dat u de APK-afspraakbevestiging (met daarop de tijd) bij u heeft. 

 • Wilt u niet op het laatste moment uw APK-keuring regelen? Dat hoeft niet want u kunt uw voertuig al vanaf 2 maanden vóór de APK-vervaldatum opnieuw laten keuren. De APK-datum verschuift dan niet. De nieuwe APK-datum is dan hetzelfde, plus 1 of 2 jaar (afhankelijk van hoe vaak uw voertuig gekeurd moet worden). U hoeft het voertuig de volgende keer dus niet 2 maanden eerder te keuren. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de datum dat de APK verloopt, keuren dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-datum.  

   

 • De RDW stuurt u 6 weken voordat de APK op uw voertuig vervalt een brief om u te herinneren aan de APK-vervaldatum van uw voertuig. Deze brief ontvangt u of per post of digitaal in uw Berichtenbox

  U blijft als eigenaar van een voertuig altijd zelf verantwoordelijk om een voertuig op tijd te laten keuren.

  Ontvangt u de herinneringsbrief in uw Berichtenbox, maar wilt u de brief toch liever op papier ontvangen? Dan kunt u dit bij de Instellingen van uw Berichtenbox op mijn.overheid.nl aangeven. 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed