Om weer met de aanhanger of caravan op de weg te mogen rijden, moet u deze laten keuren bij de RDW. Uw aanhanger of caravan krijgt dan een schadekeuring. Op de dag van de keuringsafspraak bij de RDW mag u met uw aanhanger of caravan op de openbare weg rijden. Dit geldt alleen voor de kortste route van uw huisadres naar het keuringsstation toe en van het keuringsstation naar uw huisadres toe.

Bij de schadekeuring doet de RDW een meting om de maten van de carrosserie te vergelijken met de oorspronkelijke fabrieksgegevens. De RDW controleert ook de wieluitlijning. Heeft uw aanhanger of caravan aanzienlijke schade gehad dan is het verstandig om vóór de keuring de uitlijning te (laten) controleren en zo nodig te (laten) corrigeren.

Waar kunt u terecht voor een schadekeuring

Een aanhanger of caravan kunt u laten keuren bij alle RDW-keuringsstations.

Afspraak maken voor schadekeuring

Dit moet u doen om na reparatie van de schade weer te mogen rijden:

  1. Ga naar deze link opent in een nieuw vensterKeuringsafspraak maken om een keuringsafspraak te maken. U kiest vervolgens voor ‘Keuring na aanleiding van verbod tot rijden over de weg’.
  2. U moet de hele bodembeplating verwijderen. Bodembeplating kan bijvoorbeeld bestaan uit kunststof afdekkingen die op de onderkant van een aanhanger of caravan gemonteerd zitten voor bescherming of een betere stroomlijning. Deze belemmeren het correct uitvoeren van de schadekeuring.
  3. U betaalt de kosten contant of met pin op het keuringsstation.
  4. Uw aanhanger of caravan wordt gekeurd op de permanente eisen. Dit zijn de APK-eisen aangevuld met een aantal extra eisen. Deze kunt u vinden in de deze link opent in een nieuw venster'Regeling Voertuigen.'
  5. Als de aanhanger of caravan is goedgekeurd, beëindigt de RDW de zogenaamde 'Wachten op keuren' (WOK)-melding in het kentekenregister. Zodra deze melding is verwijderd in het register, mag u weer met de aanhanger of caravan rijden, niet eerder. U ontvangt hierover een brief van de RDW. U kunt dit zelf ook bekijken door uw kenteken in te voeren in deze link opent in een nieuw vensterde RDW Kentekencheck

Ook APK

De RDW keurt uw aanhanger of caravan niet automatisch voor APK (de APK geldt alleen voor aanhangers of caravans met een gewicht boven de 3500 kg). Als u uw aanhanger of caravan ook direct voor de APK wilt laten keuren, dan moet u dit duidelijk aangeven als u de afspraak maakt. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Kosten

Wilt u de kosten weten voor voertuigen met een gewicht boven de 3.500 kg, neemt u dan contact op met RDW Klantenservice.