Legitimatie

Wanneer heeft u uw legitimatie nodig

U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig bij:

  • invoer van een voertuig binnen of buiten EU
  • herinvoer van een voertuig binnen of buiten EU
  • eerste registratie van het voertuig in Nederland
  • een vervallen of ongeldig verklaard kentekenbewijs

Wat is een geldig legitimatiebewijs

U kunt zich als particulier legitimeren met:

  • een geldig Nederlands rijbewijs
  • een geldig Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)*
  • een geldig Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN)*
* Staat uw persoonsnummer niet op uw paspoort of identiteitskaart, dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met BSN meenemen. Dit uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden.


Een overzicht van andere geldige legitimatiedocumenten vindt u in het artikel legitimeren bij keuren van een voertuig. 

Machtigen

Wilt u het voertuig op uw eigen naam zetten, maar kunt u niet naar de RDW komen? Dan kunt u een RDW-erkend bedrijf machtigen dit voor u te doen.

Documenten

Heeft het voertuig een Nederlands kenteken?

U neemt dan het volledige kentekenbewijs mee. Het kentekenbewijs kan bestaan uit verschillende soorten en combinaties.

Heeft het voertuig een buitenlands kenteken?

U kunt één van de volgende artikelen raadplegen voor meer informatie hierover:

Leesbaar chassisnummer

Het voertuigidentificatienummer (VIN), ook wel chassisnummer genoemd, moet leesbaar zijn. De RDW controleert dit nummer. Het VIN is ingeslagen in het frame van uw voertuig. Maak deze schoon als het niet meer leesbaar is.

Schadevoertuig

Heeft uw voertuig schade gehad , dan kunt u in het volgende artikel lezen hoe u het beste kunt handelen:

Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)

Gaat het om een periodieke keuring van een voertuig dat bestemd is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dan moet u naast het Nederlands kentekenbewijs ook het ADR-certificaat en een reinigingsverklaring overleggen. Meer informatie kunt u lezen in het artikel Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR).

Eendagskentekenbewijs

Als u bij het maken van de afspraak heeft gekozen voor een eendagskenteken, dan ontvangt u hiervoor een aparte bevestigingsmail. Het voertuig met het eendagskenteken moet op de dag van het onderzoek in Nederland verzekerd zijn. In het artikel Eendagskentekenbewijs leest u meer hierover.

BPM aangifte

Voor sommige voertuigen moet u aangifte doen bij de Belastingdienst (BPM). De Belastingdienst verwerkt de aangifte niet (meer) op het RDW-keuringsstation. Zie voor meer informatie de deze link opent in een nieuw vensterwebsite van de Belastingdienst.

Betaling

De kosten van de keuring moet u betalen op het keuringsstation. Dit kan door:

  • pinbetaling
  • contante betaling

Als tijdens de keuring de RDW meer moet beoordelen aan uw voertuig, dan waarvoor u een afspraak heeft gemaakt, kan het keuringstarief soms hoger zijn.

Afspraak annuleren

In het artikel Een keuringsafspraak afzeggen leest u meer hierover.

Afgekeurd voertuig

Als de RDW uw voertuig afkeurt of als u niet alle noodzakelijke documenten kunt inleveren, ontvangt u van de RDW-medewerker een overzicht van de afkeurpunten en/of de documenten die u nog moet inleveren. Nadat de tekortkomingen zijn verholpen, maakt u opnieuw een afspraak voor een vervolgkeuring. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze vervolgkeuring moet binnen een termijn van 8 weken na de dag van vaststelling plaatsvinden. Gebeurt dit niet binnen 8 weken dan voert de RDW een complete keuring uit en brengt dit ook in rekening.