Schorsen kunt u via een loket, maar ook gemakkelijk online doen. Voor meer informatie over online schorsen, ga naar 'Schorsing online aanvragen'.

Schorsing aanvragen

Zo regelt u een schorsing bij een loket:

 1. U gaat naar een kentekenloket , RDW-keuringsstation of RDW-balie.
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs
 3. U kiest hoe lang u uw voertuig wilt schorsen: 1, 2 of 3 jaar.
 4. U betaalt de kosten.
 5. Het kenteken is direct geschorst.
 6. U ontvangt van de medewerker een schorsingsverslag met daarin de einddatum van de schorsing. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.

Papieren kentekenbewijs

Uw papieren kentekenbewijs blijft geldig. U krijgt geen nieuw kentekenbewijs.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard), dan ontvangt u het schorsingsverslag met einddatum van de schorsing met de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt per post op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode. De oude tenaamstellingscode moet u vernietigen. Uw kentekencard blijft geldig.

Iemand anders regelt de schorsing voor u

Kunt u zelf niet naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Heeft u een papieren kentekenbewijs, dan zijn dit het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs. Heeft u een kentekencard, dan moet u deze en de bijbehorende tenaamstellingscode meegeven.

Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar (16 jaar bij brom/snorfiets) zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals in dit artikel is beschreven. Na de schorsing moet hij de gekregen documenten aan u overhandigen.

Rijden met een geschorst voertuig

Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 • U mag met een geschorst voertuig voor de APK-keuring naar een APK-keuringsstation rijden. U moet dan de afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij u hebben. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de keuring laat doen.
 • U mag met uw geschorste voertuig van 15 jaar of ouder naar een evenement rijden. Hiervoor moet u zich wel  bij de Belastingdienst aanmelden voor de evenementenregeling.

Belangrijk om te weten bij een schorsing

 • Voldoet u niet meer aan de APK-verplichting en heeft u het kenteken niet geschorst? Dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).   
 • De schorsing geldt vanaf de datum dat u de schorsing aanmeldt tot en met dezelfde datum 1, 2 of 3 jaar later, afhankelijk van de door u gekozen schorsingsperiode. Bijvoorbeeld van 10 januari 2019 tot en met 10 januari 2021.   
 • U kunt een schorsing ook eerder beëindigen als u weer met uw voertuig gebruik wilt maken van de openbare weg. U krijgt dan geen geld terug.

Kosten

Omschrijving Kosten
Schorsing aanvragen of verlengen laag tarief RDW €24,95
Schorsing aanvragen of verlengen laag tarief RDW voor 2 jaar €49,90
Schorsing aanvragen of verlengen laag tarief RDW voor 3 jaar €74,85

Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.