Geschorst voertuig verkopen

Verkoopt u het voertuig waarvan het kenteken is geschorst, dan hoeft u niets te doen. Zodra de koper het voertuig op naam heeft laten overschrijven, vervalt de schorsing.

U kunt de schorsing ook gemakkelijk en snel online beëindigen. Ga hiervoor naar 'Schorsing online beëindigen'.

Schorsing via loket beëindigen

Zo heft u de schorsing op bij een kentekenloket, RDW-keuringsstation of bij een RDW-balie:

  1. U gaat naar een kentekenloket, RDW-keuringsstation of bij een RDW-balie.
  2. U neemt de volgende documenten mee:
  3. U laat de schorsing beëindigen door de medewerker.
  4. De schorsing is direct beëindigd.
  5. U ontvangt van de medewerker een bewijs op papier met einddatum van de schorsing. In sommige gevallen staan hier ook de eerste vier cijfers van de tenaamstellingscode in.
  6. Op het moment dat de schorsing is opgeheven, mag u weer met het voertuig op de openbare weg rijden. Het voertuig moet dan een geldige APK hebben.

APK keuren voor beëindiging schorsing

Ga voor meer informatie over een APK-keuring tijdens een schorsing naar APK keuren tijdens schorsing.

Papieren kentekenbewijs met vermelding van de schorsing

Als op het Tenaamstellingsbewijs (Deel IB) een melding staat van schorsing (deze melding staat er op als u heeft geschorst of de schorsing heeft verlengd vóór 1-1-2014), dan krijgt u een bewijs op papier. Hierop staat de einddatum van de schorsing vermeld en het eerste deel van de tenaamstellingscode (4 cijfers).

U ontvangt daarna per post van de RDW een brief met daarop een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) en het tweede deel van de tenaamstellingscode (5 cijfers). Dit is een code, die u nodig heeft bij bijvoorbeeld verkoop van het voertuig. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren. De RDW stuurt het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode niet naar het buitenland, maar naar het laatst bekende adres in Nederland of naar een Nederlands correspondentieadres.

Kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard)

Heeft u al een kentekencard dan krijgt u een bewijs op papier met einddatum van de schorsing en de eerste 4 cijfers van de nieuwe tenaamstellingscode. U ontvangt van de RDW een brief met het tweede deel van de tenaamstellingscode (5 cijfers). Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren (de oude tenaamstellingscode kunt u vernietigen). De RDW stuurt het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode niet naar het buitenland, maar naar het laatst bekende adres in Nederland of naar een Nederlands correspondentieadres.

De weg op zonder kentekencard

Krijgt u een kentekencard en heeft u deze nog niet in huis? Dan mag u al wel de Nederlandse weg op. De Nederlandse politie kan direct in het kentekenregister kijken voor uw gegevens. U moet 14 dagen na het beëindigen van de schorsing de kentekencard kunnen tonen.
U mag niet zonder kentekenbewijs met uw voertuig de weg op in het buitenland.

Iemand anders regelt beëindiging van de schorsing voor u

Kunt u zelf niet naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de beëindiging van de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar (16 jaar bij brom/snorfiets) zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals hierboven is beschreven en moet hij de na de schorsing de gekregen documenten aan u overhandigen.

Eigenaar is overleden

Is de eigenaar van een geschorst voertuig overleden, dan is voortijdig beëindigen van de schorsing niet mogelijk. De schorsing eindigt automatisch een jaar na aanvang van de schorsing. De erven van de overleden eigenaar zijn dan verantwoordelijk voor het voldoen aan de APK-plicht.

Opnieuw schorsen is alleen mogelijk, nadat het voertuig op naam van een andere eigenaar is gezet.

De schorsing eindigt ook als bijvoorbeeld de partner of een erfgenaam het voertuig overneemt en op naam laat zetten. Dat gebeurt ook als iemand anders het voertuig koopt en op naam overschrijft.

Vaker schorsen binnen een jaar

Als u de schorsing voor de einddatum opheft en u schorst hetzelfde kenteken opnieuw binnen een jaar na begin van de vorige schorsing, dan geldt voor aanhangwagens en caravans met een maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg het lage tarief.

Omschrijving 2018 2019
Schorsing aanvragen of verlengen laag tarief RDW €24,10 €24,10