Schorsing verlengen

Zo regelt u een verlenging bij een kentekenloket, RDW-keuringsstation of een RDW-balie:

 1. Uiterlijk op de einddatum (dus vóór afloop) van de schorsing gaat u naar een kentekenloket , RDW-keuringsstation of RDW-balie .
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs 
 3. U betaalt de kosten.
 4. De schorsing is direct verlengd.
 5. U ontvangt van de medewerker een schorsingsverslag met daarin de einddatum van de schorsing. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.

Papieren kentekenbewijs

Het papieren kentekenbewijs blijft geldig. U krijgt geen nieuw kentekenbewijs.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard), dan ontvangt u het transactieverslag met de nieuwe einddatum van de schorsing en de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente per post het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode. De oude tenaamstellingscode moet u vernietigen. Uw kentekencard blijft geldig.

Verlenging schorsing door iemand anders laten regelen

Kunt u niet zelf naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de verlenging van de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Heeft u een papieren kentekenbewijs, dan zijn dit het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs. Heeft u een kentekencard, dan moet u deze en de bijbehorende tenaamstellingscode meegeven.

Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar zijn (16 jaar bij brom/snorfiets). Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals in dit artikel is beschreven. Na de schorsing moet hij de gekregen documenten aan u overhandigen.

Einddatum in het weekend

Verlengen kan uiterlijk op de einddatum van de schorsing (staat op het schorsingsverslag). Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet u de verlenging voor dat weekend regelen.

Herinneringsbrief in uw Berichtenbox

Heeft u een Berichtenbox aangemaakt op MijnOverheid en heeft u aangegeven hierin post van de RDW te willen ontvangen? Dan ontvangt u de herinneringsbrief voor afloop van de schorsing niet per post, maar in deze Berichtenbox.

Kosten

1 jaar 2 jaar 3 jaar
Verlengen € 24,10 € 24,10 + € 24,10 = € 48,20* € 24,10 + € 48,20 = € 72,30*

* U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en).  
Let op: U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt.