Aanhanger of caravan voor uitvoer aanmelden

Zo meldt u uw aanhanger of caravan aan voor uitvoer :

 1. U, of iemand anders namens u, gaat naar de RDW-balie in Zoetermeer of Veendam. Een afspraak maken is niet nodig. Momenteel kunt u geen uitvoer regelen bij een RDW-keuringsstation of een andere RDW-balie. U kunt ook naar een RDW erkend bedrijf voor export. U vindt een erkend exportbedrijf met de RDW-locatiewijzer. Informeert u vooraf bij het bedrijf of zij voor u export willen regelen.
 2. Neem het volgende mee:
  - Het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs of
    de kentekencard met de tenaamstellingscode;
    Het Overschrijvingsbewijs of tenaamstellingscode mogen ontbreken als
    de geregistreerde eigenaar/houder zelf komt;
  - Geldig legitimatiebewijs;
  - Kentekenplaat (niet nodig als er nooit een kentekenplaat is gemaakt / afgegeven
    voor de aanhanger of caravan). Als er nooit een kentekenplaat is gemaakt kunt u de aanhanger of caravan alleen bij een RDW keuringsstation of RDW balie uitvoeren.
  - Ondertekende uittreksel KvK (in geval van rechtspersoon) niet ouder dan 1 jaar, waarin de tekenbevoegde staat;
  - Machtiging van de tekenbevoegde (in geval van rechtspersoon en als u zelf niet de tekenbevoegde bent).
 3. U betaalt de kosten.
  Omschrijving Kosten
  Dienst Export €10,30
 4. De RDW of het RDW erkend bedrijf meldt de aanhanger of caravan af in het kentekenregister en de registratie is direct beëindigd.
 5. U ontvangt van de medewerker:
  - een vrijwaringsbewijs (bewijs dat de registratie is beëindigd);
  - het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) of de kentekencard (waarvan een hoekje is afgeknipt);
  - het papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer. Dit kentekenbewijs deel II heeft u samen met de kentekencard of het tenaamstellingsbewijs nodig om de aanhanger of caravan in het      
    buitenland te registreren.
 6. Met het kentekenbewijs deel II mag u in Nederland nog maximaal 14 dagen op de openbare weg rijden. Voorwaarden hierbij zijn:         
  - de aanhanger of caravan is verzekerd tijdens deze 14 dagen;
  - u zet het bestaande kenteken met zwarte onuitwisbare cijfers/letters op een witte plaat. Een kartonnen plaat is niet toegestaan. U kunt deze ook (van tevoren) laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Hiervoor moet u de kentekencard of het kentekenbewijs deel 1A (Voertuigbewijs) laten zien.
 7. Gaat de aanhanger of caravan naar een land buiten de Europese Unie of EVA? Dan moet u ook naar de Douane voor ‘aangifte ten uitvoer’.

Het is verstandig dat de persoon die in het buitenland een kenteken wil aanvragen zelf de uitvoer bij de RDW regelt.

Aanhanger of caravan is al in het buitenland

Is de aanhanger of caravan al in het buitenland en heeft u de registratie nog niet beëindigd? Ga dan voor meer informatie naar: ‘Voertuig uitvoeren dat al in het buitenland is’.