Gegevens van de overleden eigenaar inzien

Als de eigenaar/houder van een aanhanger of caravan overlijdt, kunnen nabestaanden de gegevens van de overledene in ons kentekenregister inzien.  Zij moeten daarvoor wel een bewijs laten zien waaruit blijkt wat voor relatie zij hebben met de overledene. 

 • (Link)

  Wat u eerst moet weten

  Als de eigenaar/houder van een voertuig is overleden, kunt u als nabestaande alleen schriftelijk inzage in deze gegevens aanvragen. U kunt deze gegevens niet online bekijken.  
 • (Link)

  Zo werkt het

  1. U stuurt een mail naar  deze link opent in een nieuw venster [email protected] waarin u vermeldt:
   - uw persoonsnummer (BSN), te vinden op rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs 
   - uw naam, adres en woonplaats
   - uw geboortedatum
   - dat het gaat om een ‘overzicht van voertuigen tot 9 jaar terug'
   - de datum van uw betaling en
   - het rekeningnummer waarmee u betaald heeft.
  2. U stuurt een verklaring van erfrecht mee. Die kunt u alleen krijgen als de verdeling van de erfenis via een notaris wordt geregeld. Als u geen verklaring van erfrecht kunt krijgen, dan is een (uitgebreid) uittreksel uit de Basisregistratie Personen voldoende.
  3. U maakt het bedrag onder kosten over op rekeningnummer 47 72 63 054 - IBAN NL76ABNA0477263054  ten name van de RDW in Veendam. 
   Omschrijving Kosten
   Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug €4,65
   Bij de betaling vermeldt u:
   - uw naam, adres en woonplaats
   - dat het een 'overzicht voertuigen tot 9 jaar terug' betreft
   - de datum van uw brief of e-mail.
  4. Zodra wij uw aanvraag en betaling hebben ontvangen, sturen wij u binnen 9 werkdagen de gegevens per post op.