Daarvoor moet u ook Documenthet aanvraagformulier “Verzoek tot beëindiging registratie” (pdf, 76kb) downloaden, invullen en ondertekenen. Daarnaast stuurt u het volgende mee:

  • De kentekenplaat.
    Heeft u geen kentekenplaat, dan moet u een brief meesturen waarin u verklaart dat u de kentekenplaat niet meer heeft. Op de verklaring moet uw handtekening staan.
  • Het complete kentekenbewijs (Voertuigbewijs, Tenaamstellingsbewijs en Overschrijvingsbewijs;
    óf
  • Het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) en de tenaamstellingscode.
    Als u deze kentekendelen of de kentekencard en tenaamstellingscode niet (meer) heeft, dan moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen. Als iemand namens u de aanvraag doet, dan moet de aanvrager een machtiging van de eigenaar meesturen en een kopie legitimatie van de geregistreerde eigenaar/houder en van de aanvrager zelf.