Afgekeurd

Om gebruik te maken van de openbare weg, moeten voertuigen minimaal voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

 1. De APK-vervaldatum mag niet zijn verlopen.
 2. Het voertuig moet voldoen aan de zogenaamde “permanente eisen”. Dit zijn de technische eisen waar ieder voertuig altijd aan moet voldoen.

Als uw voertuig is afgekeurd, maar de vervaldatum van de voorgaande APK is nog niet verlopen, dan voldoet uw voertuig nog wel aan de eerste voorwaarde. Er is echter wel een technisch gebrek geconstateerd aan uw voertuig. Het voldoet daarom niet meer aan de tweede voorwaarde. Daarom mag u niet meer rijden met uw voertuig.
Gaat u wel met uw voertuig op de openbare weg rijden, dan kunt u een bekeuring van de politie krijgen voor dit technische gebrek.

Lees hier meer over het uitstellen van de APK-plicht.

Bezwaar maken

 1. U kunt bezwaar maken tegen een afkeuring als u het APK-rapport hebt ontvangen. Als de garage weigert om een APK-rapport af te geven, kunt u tegen het bedrijf een klacht indienen bij de RDW.
 2. U geeft bij de APK-keurmeester direct aan dat u het niet eens bent met de afkeuring.
 3. U vult het gedeelte linksonder op het APK-rapport in.
 4. De APK-keurmeester neemt direct contact op met de RDW.
 5. Een RDW-medewerker komt naar de garage en kijkt of de afkeuring klopt.
 6. Als de afkeuring niet klopt, dan betaalt de garage de kosten. Als de afkeuring wel klopt, dan moet u zelf de kosten betalen. 
  Omschrijving
  Klacht / Herkeuring in beroep €46,00

Belangrijk

U mag uw voertuig niet meer verplaatsen. Er mogen geen reparaties meer worden gedaan. Als u later bezwaar maakt, het voertuig is verplaatst of gerepareerd, dan is bezwaar niet mogelijk.