Niet eens met resultaat van de keuring

Twijfelt u of uw voertuig terecht is afgekeurd  bij de APK-keuring? Of denkt u juist dat uw voertuig nooit goedgekeurd had mogen worden? Hier leest u wat u kunt doen.

Niet eens met de afkeuring

Als uw voertuig is afgekeurd voor de APK en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Een medewerker van de RDW komt dan kijken of de afkeuring terecht of onterecht is. Bezwaar maken kan alleen direct bij de keuring.

 • (Link)

  Bezwaar maken

  1. U kunt bezwaar maken tegen een afkeuring als u het APK-rapport hebt ontvangen. Als de garage weigert om een APK-rapport af te geven, kunt u tegen het bedrijf een klacht indienen bij de RDW.
  2. U geeft bij de APK-keurmeester direct aan dat u het niet eens bent met de afkeuring.
  3. U vult het gedeelte linksonder op het APK-rapport in.
  4. De APK-keurmeester neemt direct contact op met de RDW.
  5. Een RDW-medewerker komt naar de garage en kijkt of de afkeuring klopt.
  6. Als de afkeuring niet klopt, dan betaalt de garage de kosten. Als de afkeuring wel klopt, dan moet u zelf de kosten betalen.
 • (Link)

  Kosten

  Omschrijving Kosten
  Klacht/Herkeuring in beroep €47,50
 • (Link)

  Niet verplaatsen of repareren

  U mag uw voertuig niet meer verplaatsen. Er mogen geen reparaties meer worden gedaan. Als u later bezwaar maakt, het voertuig is verplaatst of gerepareerd, dan is bezwaar niet mogelijk.
 

Niet eens met de goedkeuring

Twijfelt u of uw voertuig terecht is goedgekeurd bij de APK-keuring? Heeft u een tweedehandsvoertuig gekocht met een geldige APK, maar heeft dat voertuig nu gebreken? Dan kunt u het volgende doen:

 • U meldt uw twijfel over de APK-goedkeuring bij de RDW.   
 • U start een formele bezwaarprocedure op, waarbij u de RDW laat beoordelen of de goedkeuring wel terecht was. Hieraan zijn kosten verbonden. 
 • (Link)

  Melding doen

  Wij bewaren alle meldingen in het archief dat we bijhouden van elk garagebedrijf met een APK-erkenning.  Uw melding, eventueel in combinatie met meldingen van andere burgers, kunnen wij gebruiken binnen de uitvoering van toezicht op de APK. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met uw gegevens, kijk dan naar onze privacyverklaring.

  Als u twijfelt of iets wel of geen APK-keuringseis is, kijkt u dan op de website met APK-regelgeving.

  Wij stellen het op prijs als u een melding doet.

  Verder kunt u het volgende doen:

  Ga naar het meldingsformulier.

 • (Link)

  Formele bezwaarprocedure

  Aandachtspunten bezwaarprocedure

  Als u een formele bezwaarprocedure wilt opstarten, dan moet u op de volgende dingen letten:

  • Hoe langer geleden de keuring is gedaan, hoe moeilijker het voor de RDW is vast te stellen of het voertuig ten onrechte is goedgekeurd. Daarom neemt de RDW geen bezwaarprocedures aan van keuringen die langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden. 
  • U kunt alleen bezwaar maken tegen de laatste APK-goedkeuring van uw voertuig.
  • Tussen het moment van goedkeuring en het moment van onderzoek mag het voertuig niet gerepareerd zijn aan zaken die u nu wilt laten beoordelen. Dus als u bijvoorbeeld roestschade wilt laten beoordelen, mag u best uw banden vervangen. De RDW beoordeelt het voertuig op basis van de staat die het had op het moment van de goedkeuring. 
  • Bij de beoordeling of de keuring correct is gedaan, kijkt de RDW uitsluitend naar APK-eisen. Als u twijfelt of iets wel of geen APK-keuringseis is, kijkt u dan op de website met APK-keuringseisen
  • De deskundige van de RDW moet ook kunnen bewijzen dat de keuring destijds niet correct is uitgevoerd. Als de betwiste onderdelen gemakkelijk vervangbaar zijn en/of aan slijtage onderhevig zijn, is het voor de RDW niet te bewijzen dat de oorspronkelijke keuring niet correct is uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: banden, lampjes, veiligheidsgordels, wiellagers, remblokje.
 • (Link)

  Kosten

  Omschrijving Kosten
  Klacht/Herkeuring in beroep €47,50
 • (Link)

  Over de herkeuring

  • De RDW nodigt de APK-keurmeester en de eigenaar van de APK-garage uit voor de herkeuring. 
  • De RDW bepaalt de locatie van de herkeuring. Meestal vindt deze plaats op een RDW-keuringsstation dat ligt in de buurt van de plek waar de oorspronkelijke keuring is gedaan. U moet er zelf voor zorgen dat het voertuig op de locatie van de herkeuring komt en daar weer weggehaald wordt (desnoods op een aanhanger). 
  • U hoeft niet daadwerkelijk het APK-rapport te bezitten. Wij kunnen de keuring terugzien in onze administratie.
  • Het enige dat wij doen is een officieel rapport maken waarin we een oordeel geven of de oorspronkelijke APK-goedkeuring terecht is afgegeven of niet.

  Wat doet de RDW niet? 

  • de reparatie van uw voertuig regelen.
  • bemiddelen tussen de klager en het bedrijf dat de keuring heeft afgegeven.
  • terugbetaling, schadeloosstelling etc. regelen. 
 • (Link)

  Goedkeuring inderdaad onterecht

  Als blijkt dat de oorspronkelijk afgegeven goedkeuring onterecht was, dan vervalt de goedkeuring en mag u dus niet meer rijden met uw voertuig.

  U moet het voertuig dan zelf:

  • schorsen (dat kunt u, ter plekke, aan de balie van het keuringsstation regelen)
  • daarna repareren en vervolgens opnieuw laten keuren of
  • eventueel laten slopen bij een RDW-erkend sloopbedrijf. 

  Als blijkt dat het voertuig door de APK-garage onterecht is goedgekeurd, dan krijgt u de kosten die in rekening gebracht zijn voor het bezwaar terug.

  Strafpunten

  Voor ieder erkend bedrijf en iedere keurmeester houdt de RDW een score bij: worden de keuringen gedaan zoals het hoort, dan krijgt men bonuspunten. Als keuringen niet goed worden gedaan, krijgen de keurmeester en/of het bedrijf strafpunten. Bij voldoende strafpunten legt de RDW sancties op. Als blijkt dat de oorspronkelijke goedkeuring onterecht was, dan krijgen het bedrijf en de keurmeester de strafpunten volgens dit systeem, die horen bij het geconstateerde feit.

  Civiele procedure

  Vaak wordt dit soort bezwaarprocedures ingediend, omdat iemand een tweedehands auto heeft gekocht (met APK-goedkeuring), die achteraf veel gebreken blijkt te hebben. Als uit de beroepszaak blijkt dat de oorspronkelijk afgegeven goedkeuring niet terecht was, dan krijgt de voertuigeigenaar hiervan een bewijsstuk (het zogenoemde Proces Verbaal). Met dit bewijsstuk kan de voertuigeigenaar ervoor kiezen om een civiele procedure op te starten tegen de persoon/firma die de auto aan hem/haar heeft verkocht. Uiteraard heeft de RDW geen invloed op de uitkomst van deze procedure. 

 • (Link)

  Bezwaarprocedure opstarten

  Formulier bezwaarprocedure

  Als u een formele bezwaarprocedure wilt opstarten, dan neemt een RDW-medewerker contact met u op over het vervolg van de procedure, kort nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

  Ga naar het formulier om een bezwaarprocedure op te starten.