Een voertuig erven

Als u een erfenis krijgt, neemt u als erfgenaam eerst de beslissing of u de erfenis wel of niet aanvaardt. Als u de erfenis aanvaardt en u erft een voertuig, dan bent u verplicht om binnen 5 weken het kentekenbewijs over te schrijven op uw naam of op naam van een nieuwe eigenaar.

Voertuigverplichtingen blijven doorgaan

Zolang het voertuig niet is overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar, bent u als erfgenaam verantwoordelijk voor de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de eventuele APK-plicht van het voertuig. Dit betekent dat u hiervoor moet betalen en ervoor moet zorgen dat het voertuig APK goedgekeurd blijft. Een verzekering vervalt niet automatisch bij het overlijden van de eigenaar. Pas als het voertuig is overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (bijvoorbeeld de partner, een familielid of een koper), kunt u de verzekering opzeggen. Mogelijk mag u ondertussen niet meer met het voertuig rijden. Neem voor meer informatie hierover contact op met de verzekeringsmaatschappij.

De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch bij verkoop of overschrijving van het voertuig.    

Erfenis onder voorwaarden accepteren of verwerpen

Als u deze link opent in een nieuw venster beneficiair aanvaardt of verwerpt, dan mag u de auto niet op uw naam zetten. De auto moet namelijk op naam van de overledene blijven staan tot de erfenis is geregeld. Beneficiair aanvaarden betekent dat u de erfenis alleen accepteert als de bezittingen groter zijn dan de schulden. De kosten voor verzekering en belastingen gaan - tot de erfenis is geregeld - nog af van de rekening van de overledene.

Let op: Als één van de erfgenamen de auto op naam zet, dan wordt dit gezien als verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen. Dit betekent dat u de erfenis accepteert met alle lasten die daar mogelijk bij komen kijken. U kunt dat later niet meer terugdraaien.