Een voertuig erven

Als u een erfenis krijgt, neemt u als erfgenaam eerst de beslissing of u de erfenis wel of niet aanvaardt. Als u de erfenis aanvaardt en u erft een voertuig, dan bent u verplicht om binnen 5 weken het kentekenbewijs over te schrijven op uw naam of op naam van een nieuwe eigenaar. Zolang u dit niet doet, bent u als erfgenaam verantwoordelijk voor de verzekering, APK en motorrijtuigenbelasting van de auto. 
 • Als de geregistreerde eigenaar/houder van een voertuig overlijdt, krijgen wij hier automatisch een melding via de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

  Wij sturen de erven vervolgens een brief waarin het volgende staat:

  • Als door verkoop iemand anders eigenaar van het voertuig wordt, moet hij het kenteken binnen een week op naam van de nieuwe eigenaar laten zetten.
  • Als iemand het voertuig erft, moet hij het voertuig binnen 5 weken op naam laten zetten. Deze 5 weken gelden vanaf het moment dat hij via erfrecht eigenaar is geworden.

  Partner ook

  Als u de partner van de overledene bent en het voertuig wilt houden, moet u ook binnen 5 weken het kentekenbewijs op uw naam overschrijven. Dit moet ook als u altijd al reed in het voertuig. Doet u dit niet, en raakt u bijvoorbeeld bij een ongeluk betrokken, dan is er geen aansprakelijke. Door het voertuig op uw naam te zetten, wordt u de aansprakelijke voor het voertuig.

  Lees meer over het overschrijven in het artikel Een auto overschrijven na overlijden

 • U bent als erfgenaam nog wel verantwoordelijk voor de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de APK-plicht van de auto. Dit betekent dat u hiervoor moet betalen en ervoor moet zorgen dat het voertuig APK goedgekeurd blijft. Een verzekering vervalt niet automatisch bij het overlijden van de eigenaar.

  Pas als het voertuig is overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (bijvoorbeeld de partner, een familielid of een koper), kunt u de verzekering opzeggen. De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch bij verkoop of overschrijving van het voertuig.

 • Als u de erfenis onder voorwaarden of niet accepteert ( beneficiair aanvaardt of verwerpt), dan mag u de auto niet op uw naam zetten. De auto moet dan namelijk op naam van de overledene blijven staan tot de erfenis is geregeld. Beneficiair aanvaarden betekent dat u de erfenis alleen accepteert als de bezittingen groter zijn dan de schulden.

  De kosten voor verzekering en belastingen gaan - tot de erfenis is geregeld - nog af van de rekening van de overledene.

  Let op: Als één van de erfgenamen de auto op naam zet, dan wordt dit gezien als verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen. Dit betekent dat u de erfenis accepteert met alle lasten die daar mogelijk bij komen kijken. U kunt dat later niet meer terugdraaien.

 • Weet u als erfgenaam niet of de overledene een kenteken op zijn naam had staan? Dit kunt u checken in ons kentekenregister.

  U heeft hiervoor een akte van erfrecht of een uitgebreid uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

  Lees meer hierover in het artikel Gegevens van overleden eigenaar inzien.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed