• (Link) Ik heb een voertuig geërfd. Hoe gaat het nu met (de betaling van) de motorrijtuigenbelasting en de verzekering?

  Zolang het voertuig niet is overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar, bent u als erfgenaam verantwoordelijk voor de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en de eventuele APK-plicht van het voertuig. Dit betekent dat u hiervoor moet betalen en ervoor moet zorgen dat het voertuig APK goedgekeurd blijft.

  Een verzekering vervalt niet automatisch bij het overlijden van de eigenaar. Pas als het voertuig is overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (bijvoorbeeld de partner, een familielid of een koper), kunt u de verzekering opzeggen. Mogelijk mag u ondertussen niet meer met het voertuig rijden. Neem voor meer informatie hierover contact op met de verzekeringsmaatschappij.

  De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch bij verkoop of overschrijving van het voertuig.  

 • (Link) Ik heb een voertuig met buitenlands kenteken geërfd. Wat als ik het voertuig naar Nederland wil halen?

  Het kan voorkomen dat u een voertuig erft van iemand die niet ingeschreven stond in Nederland. U kunt het voertuig dan verkopen in het buitenland. Als u dat niet doet en u besluit het voertuig naar Nederland te halen, kunt u het invoeren. Houd u er dan rekening mee dat er extra belastingen gelden voor het invoeren van het voertuig.

  Het gaat om de volgende belastingen:  

  • Belasting voor personenauto’s en motorrijwieltuigen (bpm). Op de site van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel bpm u moet betalen voor de ingevoerde auto. Met de deze link opent in een nieuw venster‘bpm calculator van de Belastingdienst’ komt u in een overzicht waar u kunt kiezen om welk soort voertuig het gaat (personenauto, bestelauto, motor of kampeerauto). Als u de voertuigsoort heeft gekozen, moet u verschillende gegevens van het voertuig invoeren zodat de bpm calculator het bedrag kan berekenen.
  • Omzetbelasting
  • Invoerrecht:  dit moet u alleen betalen als het voertuig van buiten de Europese Unie komt. Hier vindt u een overzicht van de landen binnen de EU.

  Hier vindt u de verdere invoerprocedure voor auto’s.  

 • (Link) Ik heb een voertuig geërfd. Wat ben ik nu verplicht te doen?

  Als erfgenaam neemt u eerst de beslissing of u de erfenis wel of niet aanvaardt.

  Als u de erfenis aanvaardt en u erft een voertuig, dan bent u verplicht om binnen 5 weken na het overlijden het kentekenbewijs over te schrijven op naam van één van de erfgenamen of een nieuwe eigenaar. Als u de partner van de overledene bent en het voertuig wilt houden, moet u ook binnen 5 weken het kentekenbewijs op uw naam overschrijven. Dit moet ook als u altijd al reed in het voertuig. Doet u dit niet, en raakt u bijvoorbeeld bij een ongeluk betrokken, dan is er geen aansprakelijke. Door het voertuig op uw naam te zetten, wordt u de aansprakelijke voor het voertuig.

  Overschrijven lukt niet binnen 5 weken

  Bij overlijden heeft u vaak te maken met erfrecht. Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. Vaak duurt de afwikkeling van een erfenis langer dan deze 5 weken. Het is dan begrijpelijk dat u het voertuig dan niet binnen deze 5 weken kunt overschrijven. Als dit bij u inderdaad het geval is, neem dan alstublieft contact op via RDW Klantenservice.

  Voertuigverplichtingen blijven doorgaan

  De voertuigverplichtingen (WA-verzekering, houderschapsbelasting en de eventuele APK verplichting) blijven doorgaan. Dit betekent dat u hiervoor verantwoordelijk bent, zolang het voertuig niet is overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Zet u het voertuig uit voorzorg alleen op privéterrein neer (niet op de openbare weg) als u de verzekeringspremie niet betaalt.    

  Beneficiair aanvaarden of verwerpen: niet overschrijven

  Als u deze link opent in een nieuw vensterbeneficiair aanvaardt of verwerpt, dan mag u de auto niet op uw naam zetten, dan blijft de auto namelijk op naam van de overledene staan tot de erfenis is geregeld. Beneficiair aanvaarden betekent dat u de erfenis alleen accepteert als de bezittingen groter zijn dan de schulden. De kosten voor verzekering en belastingen gaan - tot de erfenis is geregeld - nog af van de rekening van de overledene.

  Let op: Als de erfgenamen een auto op naam van één van de erfgenamen overschrijven, bent u feitelijk aan het verdelen. Dat betekent in feite dat u de erfenis aanvaardt met alle lasten die daar mogelijk bij komen kijken. U kunt dat later niet meer terugdraaien.

 • (Link) Ik weet niet of de overledene (meer) voertuigen op zijn naam heeft staan. Hoe kan ik dat checken?

  Als u als erfgenaam niet weet of de overledene een kenteken op zijn naam had staan, kunt u dit checken in ons kentekenregister . U heeft hiervoor een akte van erfrecht of een uitgebreid uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

  Lees meer hierover in het artikel Mijn voertuigen bekijken. Kijk dan bij het kopje Liever schriftelijk of via een balie. 

 • (Link) De eigenaar van een voertuig is overleden en het voertuig is geschorst. Kan ik de schorsing beëindigen?

  Zolang het geschorste kenteken op naam van de overledene staat, is het niet mogelijk om de schorsing eerder stop te zetten. De schorsing eindigt zodra de schorsingsperiode is afgelopen of als de partner, erfgenaam of koper het kenteken op zijn/haar naam overschrijft.

  Bent u niet van plan om direct gebruik te maken van het voertuig? Dan kunt u het voertuig na overschrijving (opnieuw) schorsen. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp Schorsen.

 • (Link) Ik heb een voertuig geërfd. Wat moet ik doen als ik het voertuig wil schorsen?

  Zolang het voertuig op naam van de overledene staat, is het niet mogelijk om het voertuig te schorsen. De nieuwe eigenaar/houder kan na de overschrijving het voertuig schorsen. Kijk hier voor meer informatie over het schorsen van een voertuig.