Gegevens van anderen

Soms heeft u inzicht nodig in de gegevens die van anderen in onze registers staan. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u advocaat of bewindvoerder bent. Maar ook omdat u als particulier bijvoorbeeld te maken krijgt met een overlijden in de familie en inzicht nodig heeft in gegevens van de overledene.

In sommige gevallen kunt u die gegevens van anderen bij ons opvragen.