Naam of adres in het RDW-register veranderen

Als uw naam of adres wijzigt, dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wel als u onze post op een ander adres wilt ontvangen.
 • Verhuizing hoeft u niet door te geven

  Bent u verhuisd of is uw naam veranderd? Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Als u de wijziging doorgeeft aan uw gemeente, dan passen wij de gegevens automatisch aan in het kentekenregister. Wij hebben een automatische koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP).   

  Heeft u een bedrijf? Ook dan hoeft u een verhuizing of andere naam niet aan ons door te geven. De Kamer van Koophandel stuurt de wijziging naar ons toe en wij passen de gegevens aan in het kentekenregister. Wij nemen een postadres niet over. Zie Post op een ander adres ontvangen

  Oude gegevens op kentekenbewijs

  Op uw kentekenbewijs mogen uw oude adres en naam blijven staan. Dus u hoeft niets te doen.

  Wilt u het juiste adres of de juiste naam wel op uw kentekenbewijs? Dan moet u een nieuw kentekenbewijs aanvragen. Lees meer op Kentekenbewijs kwijt onder 'Vraag hier uw kentekenbewijs aan'.

 • Heeft u zich uitgeschreven bij de gemeente en niet ingeschreven op een nieuw adres? Dan mag u geen voertuig op uw naam hebben staan.

  Blijft u in Nederland, schrijf u dan in bij de gemeente op uw woonadres. Heeft u geen woonadres of woont u in een instelling? Laat u zich dan door de gemeente inschrijven op een briefadres. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres toch kan bereiken. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Lukt het niet om u in te schrijven? Dan moet u het voertuig overschrijven

  Verhuizen naar het buitenland

  Verhuist u naar het buitenland en neemt u uw voertuig mee, meld uw voertuig dan bij ons af voor export. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp ‘Invoeren, exporteren en doorvoeren’. 

  Blijft het voertuig in Nederland? Zorg er dan voor dat iemand anders het voertuig op zijn of haar naam zet en u een vrijwaringsbewijs krijgt. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp 'Kopen en verkopen'.

  Voorkom vervelende situaties

  Door snel actie te ondernemen na uw uitschrijving voorkomt u vervelende situaties. Schrijft u een voertuig niet over? Dan wordt dit geregistreerd in het kentekenregister. Het voertuig mag niet meer op de openbare weg komen. Bij een controle kan de politie het voertuig in beslag nemen. 

   

 • Verblijft u tijdelijk in het buitenland of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Vraag dan een briefadres aan bij uw gemeente. De gemeente geeft het briefadres aan ons door. U ontvangt hierop daarna ook alle post van ons. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

  Bent u niet verhuisd, maar wilt u onze post op een ander adres ontvangen? Dan kunt u ons vragen een correspondentieadres op te slaan in ons register. Dit mag alleen een Nederlands adres zijn. Een correspondentieadres is 1 jaar geldig en vervalt automatisch. Als een bewindvoerder/curator een correspondentieadres aanvraagt, vervalt het automatisch na 3 jaar.  

  Wij zijn verplicht om uw post naar het adres te sturen waarop u staat ingeschreven bij de gemeente. Het is bij hoge uitzondering mogelijk om post naar een ander adres te sturen.

  Zo werkt het

  Zo vraagt u ons een correspondentieadres te gebruiken in de communicatie met u:

  1. Schrijf een brief en vermeld daarin:
   - de vraag om een correspondentieadres/briefadres te gebruiken
   - het Nederlandse correspondentieadres 
   - een uitgebreide omschrijving waarom u dit wilt en waarom u geen post kunt ontvangen op het adres waarmee u bent ingeschreven bij uw gemeente.
   Vraagt u dit aan als rechtspersoon? Vermeld dan ook het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KvK) en eventueel het vestigingsnummer. Deze gegevens staan op het uittreksel van de KvK.
  2. Zet uw handtekening onderaan de brief.
  3. Maak een scan/foto van de brief en een scan/foto van uw geldige legitimatiebewijs (een geldig Nederlands rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort, een geldig niet-Nederlands paspoort of een geldig rijbewijs of identiteitskaart uit een EU/EVA-land).
  4. Vul het formulier Correspondentieadres doorgeven, aanpassen of opzeggen volledig in, voeg beide scans/foto's toe aan het formulier en verzendt het.
  5. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen binnen 5 werkdagen per post een bevestiging of afwijzing. Let op: Wij ontvangen regelmatig formulieren zonder een ondertekend verzoek en een scan/foto van een legitimatiebewijs. Voor een afhandeltijd binnen 5 werkdagen is het noodzakelijk dat u alle documenten meestuurt.
  6. Keuren wij uw verzoek voor een correspondentieadres goed? Dan ontvangt u vanaf dat moment onze post op het opgegeven adres. Dit gaat om post over alle voertuigen die u op uw naam heeft staan.

   Let op: Het correspondentieadres dat wij registreren geldt alleen voor post van ons. Wij delen dit adres niet met andere organisaties.
 • Heeft u al een correspondentieadres bij ons en wilt u dit aanpassen? Of wilt u juist geen post meer ontvangen op dit correspondentieadres, maar het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente?

  Geef dat dan aan ons door met formulier Correspondentieadres doorgeven, aanpassen of verwijderen.

  U voegt daarbij een aantal gegevens en documenten toe. Deze staan beschreven onder het kopje Post op een ander adres ontvangen. Volgt u verder de stappen die wij daar noemen. 

  U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging of afwijzing.

 • Stopt u de inschrijving van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel? Een voertuig kan dan niet langer op deze bedrijfsnaam blijven staan. Zorg dat de voertuigen zijn overgeschreven naar een ander bedrijf of op naam van een particulier. Heeft u meer dan 50 voertuigen die u moet overschrijven? Kijk dan bij Grote aantallen kentekenbewijzen overschrijven.

  Een voertuig van een gestopt bedrijf mag niet meer op de openbare weg komen. Bij een controle kan de politie het voertuig in beslag nemen. 

  Alleen naam en/of adres bedrijf veranderen

  Verandert alleen de naam of het adres van uw bedrijf en wijzigt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel verder niet? Dan bent u niet verplicht om kentekenbewijzen over te schrijven. Naam- en adresgegevens wijzigen automatisch in ons kentekenregister.

  Het kan verstandig zijn om uw kentekenbewijzen wél aan te passen. In het buitenland kunnen foute naam- en adresgegevens op het kentekenbewijs namelijk problemen geven. Wilt u uw naam- en adresgegevens op het kentekenbewijs aanpassen? Dat gaat via Kentekenbewijs kwijt.

  Ander KvK-nummer

  Ook als uw bedrijf verder gaat onder een nieuwe KvK-inschrijving, moet u de voertuigen overschrijven op het bedrijf met deze nieuwe KVK-inschrijving. Dit is bijvoorbeeld nodig als uw bedrijf een andere rechtsvorm krijgt. Wordt uw bedrijf een eenmanszaak? Dan moet u de voertuigen overschrijven op uw eigen naam.

Handige links

Heeft deze informatie u geholpen?