De RDW stuurt de erven vervolgens een brief waarin staat:

 • als door verkoop iemand anders eigenaar van het voertuig wordt, hij het kenteken binnen een week op zijn naam moet laten zetten.
 • als iemand het voertuig erft, hij het voertuig binnen 5 weken op naam moet laten zetten. Deze 5 weken gelden vanaf het moment dat hij via erfrecht eigenaar is geworden. Dit geldt ook als de partner van de overledene het voertuig houdt.

Zo wordt voorkomen dat sommige voertuigverplichtingen op naam van de overledene blijven staan.

Voertuig op naam zetten

U kunt het kenteken laten overschrijven bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie (Zoetermeer of Veendam).

Overschrijven bij een kentekenloket of RDW-balie

Zo schrijft u een voertuig over op uw naam:

 1. U neemt de volgende documenten mee naar het kentekenloket of RDW-balie:
  - het originele Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) en het
  Overschrijvingsbewijs óf
  - het kentekenbewijs op credicardformaat (kentekencard) met de
  tenaamstellingscode
 2. Vergeet niet ook een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 3. Betaal de kosten. 
  Omschrijving 2018 2019
 4. De medewerker zet het voertuig op uw naam en geeft u - als alles in orde is - een tenaamstellingsverslag. Dit is een schriftelijk bewijs van de transactie met de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode.
 5. Heeft u een Berichtenbox (uw eigen digitale brievenbus van de overheid), dan ontvangt u het tenaamstellingsverslag hier ook automatisch in. Heeft u deze nog niet, dan kunt de Berichtenbox aanmaken op mijn.overheid.nl.
 6. U krijgt van de medewerker ook een bewijs dat het voertuig niet meer op naam van de overleden persoon staat. Dit bewijs heet een vrijwaringsbewijs. Met het vrijwaringsbewijs kunt u aantonen dat het voertuig overgeschreven is.
 7. Vanaf dit moment bent u aansprakelijk voor de verplichtingen die horen bij het op naam hebben van een voertuig.
 8. De RDW stuurt u de volgende werkdag de nieuwe kentekencard en het tweede deel van de tenaamstellingscode. U ontvangt geen tenaamstellingscode als uw voertuig eigendom is van een lease- of financieringsmaatschappij. In het kentekenregister is dan bij het kenteken een zogenaamd verstrekkingsvoorbehoud geplaatst. Dit houdt in dat de lease- of financieringsmaatschappij altijd de tenaamstellingscode ontvangt.

Voorwaarden

 • U moet het kenteken zelf op uw naam of uw bedrijfsnaam laten overschrijven. Als u het voertuig op naam van een rechtspersoon wilt zetten, kunt u eventueel iemand machtigen dit voor u te doen.
 • U bent minimaal 18 jaar oud (16 jaar als u een brommer op uw naam wilt overschrijven).
 • U woont in Nederland en bent bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

De weg op zonder kentekencard

Heeft u het voertuig op naam gezet, maar de kentekencard nog niet in huis? Dan mag u nu al wel de Nederlandse weg op. De Nederlandse politie kan direct in het kentekenregister kijken voor uw gegevens. U moet 14 dagen na het op naam zetten van het voertuig de kentekencard kunnen tonen.
Let op: Zonder kentekencard mag u niet met uw voertuig de weg op in het buitenland.

Voertuig verkopen aan een RDW erkend bedrijf

U kunt het voertuig dat u erft ook verkopen aan een voertuigbedrijf. Dat bedrijf moet dan wel door de RDW erkend zijn. U kunt dit zien aan het RDW-bordje op de muur waarop bijvoorbeeld staat 'Afgifte vrijwaringsbewijzen'.

Bij de verkoop geeft u het complete kentekenbewijs of de kentekencard met de tenaamstellingscode aan de medewerker van het voertuigbedrijf. Ook laat u een geldig legitimatiebewijs zien. U krijgt van de medewerker dan een bewijs dat het voertuig niet meer op uw naam staat. Dit bewijs heet een vrijwaringsbewijs.

Kentekenbewijs moet compleet zijn

U moet een compleet kentekenbewijs hebben om het voertuig over te (laten) schrijven. Als u het kentekenbewijs (of een deel ervan)kwijt bent, dan moet u eerst een nieuw kentekenbewijs aanvragen. Bent u de tenaamstellingscode kwijt, dan moet u .