Als voertuigen met een grensverkeerkenteken aanhangwagens of verwisselbare machines trekken, moeten de aanhangwagen of de verwisselbare machine een witte kentekenplaat (volgplaat) hebben met hetzelfde kentekennummer als het trekkende voertuig.

In dit artikel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Grensverkeerkenteken aanvragen

Zo vraagt u een grensverkeerkenteken aan:

 1. U downloadt het Documentaanvraagformulier Aanvraag of Vermissing GV-kenteken (alleen voor grensverkeer) (pdf, 401kb) 
 2. U vult het formulier volledig in en zet uw handtekening. Vergeet niet de eenmalige machtiging op pagina 2 in te vullen.
 3. U stuurt het formulier samen met de documenten die u moet meesturen naar:
  RDW unit VRD,
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam.
 4. De RDW verstuurt het grensverkeerkenteken binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.
 5. De RDW schrijft de kosten van uw rekening af. 
  Omschrijving Kosten
  Kentekens GV, BN, GN €40,70
 6. U koopt kentekenplaten bij Documentde erkende kentekenplaatfabrikant (pdf, 173kb) Motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens of verwisselbare getrokken machines moeten op de achterkant ook één rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek hebben.

Voorwaarden

U kunt alleen een grensverkeerkenteken aanvragen als:

 • u minimaal 18 jaar bent;
 • het gaat om een landbouw- of bosbouwtrekker (voertuigcategorie T); of
 • het gaat om een motorrijtuig met beperkte snelheid (voertuigcategorie Z).

Documenten die u moet meesturen

 • Komt het voertuig op uw eigen naam: Een kopie van uw legitimatiebewijs. Komt het voertuig op naam van uw bedrijf: een kopie legitimatie van de tekenbevoegde zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Als het voertuig afkomstig is uit de Europese Unie: Een koop-, huur- of leaseovereenkomst of factuur.
 • Als het een voertuig is van buiten de Europese Unie: een koop-, huur- of leaseovereenkomst of factuur en daarnaast een invoerdocument afgegeven door de douane. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de importeur.
 • Bij land- of bosbouwtrekkers met een datum eerste toelating vanaf 1 juli 2009:

  - Een kopie van een typegoedkeuringsdocument van een nationale typegoedkeuring. Dit is een document waarop de technische gegevens van het voertuig zijn vastgelegd en waarmee aangetoond wordt dat het voertuig is goedgekeurd voor toelating op de weg. Het typegoedkeuringsdocument kunt u aanvragen bij de importeur of dealer van het voertuig.
  of
  - Een kopie van het Certificaat van Overeenstemming (CVO). Het CVO kunt u aanvragen bij de importeur of dealer van het voertuig
  of
  - Een kopie van het buitenlandse kentekenbewijs waaruit blijkt dat het om een landbouw- of bosbouwtrekker gaat
  of
  - Een Individueel Goedkeuringscertificaat (IGC) of goedkeuringsdocument (afgegeven door de RDW)

Verkoop voertuig

Een grensverkeerkenteken hoort bij de aanvrager van het kenteken. Staat een grensverkeerkenteken op uw naam of op de naam van uw bedrijf, dan moet u het kenteken bij verkoop van het voertuig laten beëindigen. De koper moet een nieuw grensverkeerkenteken aanvragen (als dit van toepassing is). Hij krijgt ook een ander kentekennummer. 

Het is niet mogelijk om het kenteken op naam van een éénmanszaak of maatschap te zetten.  

 

Grensverkeerkenteken beëindigen

Als u een voertuig met een grensverkeerkenteken verkoopt, sloopt of uitvoert naar het buitenland, moet u de registratie van het kenteken bij de RDW beëindigen.

Zo beëindigt u een grensverkeerkenteken:

 1. Stuur een brief met het verzoek om het kenteken te beëindigen samen met het kentekenbewijs naar de RDW. In de brief noemt u de reden waarom u de registratie wilt beëindigen. Het adres is: RDW, unit VRD, Postbus 30000 9640 RA Veendam
  Als het kenteken op naam van een rechtspersoon staat dan moet u ook een kopie legitimatiebewijs van de tekenbevoegde, zoals vermeld op het uittreksel Kamer van Koophandel, meesturen.
 2. Na akkoord beëindigt de RDW de registratie en stuurt een bevestigingsbrief naar de persoon/ het bedrijf die het kenteken op naam had.
 3. U vernietigt zelf de kentekenplaat.

Gaat de RDW niet akkoord? Dan ontvangt u een brief en krijgt u het kentekenbewijs terug.

Kosten

 Het beëindigen van de registratie van een grensverkeerkenteken is gratis.

Wat moet u doen als u geen kentekenbewijs meer heeft?

Als u het kentekenbewijs niet meer heeft, dan moet u een ondertekende verklaring waarin u aangeeft dat u het kentekenbewijs niet meer heeft en een kopie van een legitimatiebewijs meesturen van de persoon die het kenteken op naam heeft.

Staat het kenteken op naam van een rechtspersoon dan moet u een kopie legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zoals vermeld op het uittreksel Kamer van Koophandel), meesturen.