In sommige EU-landen kunt u een rijbewijs uit een niet EU-land omwisselen. Heeft u uw niet EU- rijbewijs omgewisseld voor een EU- rijbewijs, en gaat u verhuizen naar een ander EU-land?  Dan is het mogelijk dat uw rijbewijs daar niet geldig is. Check in dat geval de voorwaarden hiervoor in het land waar u gaat wonen.