Voorwaarden

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

Rijbewijs afgegeven buiten EU

  • Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
  • Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

Aanvullende voorwaarden

Een aantal aanvullende voorwaarden leest u in de handleiding.

Omwisseling aanvragen

Zo wisselt u uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:

  1. U leest in de handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs wat u moet meenemen voor de aanvraag voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs en aan welke aanvullende voorwaarden u moet voldoen.
  2. U gaat met alle documenten naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  3. U vraagt om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
  4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW.
  5. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
  6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

Belangrijk

U kunt de aanvraag voor omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs alleen bij uw gemeente indienen. Als u de aanvraag rechtstreeks naar de RDW stuurt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Heeft u eerder een Nederlands rijbewijs gehad (nog geldig na 30 juni 1985)? Dan hoeft u voor de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs alleen een verklaring van de buitenlandse instantie opsturen als er categorieën op uw buitenlands rijbewijs staan die u niet op uw Nederlands rijbewijs heeft gehad.

Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om weer in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs.

Afstand doen van categorie(ën)

Wilt u geen gebruik meer maken van één of meerdere categorie(ën) op uw rijbewijs, dan kunt u hier afstand van doen. Hiervoor vult u een zogenoemde afstandsverklaring in. U bent uw categorie(ën) niet definitief kwijt. Als u bij een nieuwe aanvraag weer een Verklaring van Geschiktheid heeft, komen deze categorie(ën) weer op uw rijbewijs. De afstandsverklaring buitenlands rijbewijs (pdf, 119kb).

Beschikking Bewijsregel

Wanneer u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland bent, dan kan het zijn dat u onder de zogenoemde ‘30% regeling’ van de Belastingdienst valt. Valt u onder deze 30% regeling dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs heeft u in dat geval een ‘Beschikking Bewijsregel’ (verklaring) van de Belastingdienst nodig die u samen met uw werkgever kunt aanvragen.

Internationale rijbewijzen

Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u dus niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Niet geschikt voor omwisseling

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.