Categorie T op het rijbewijs

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Sinds 1 juli 2016 is het verplicht om een LBT en een MMBS te besturen met een rijbewijs met de categorie T. Eerder mocht dit nog met een trekkercertificaat.

Tot 1 juli 2016 was het mogelijk om het trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs. Na goedkeuring van het CBR en de RDW moest ook het rijbewijs voor de categorie T bij de gemeente zijn aangevraagd voor 1 juli 2016.

De categorie T wordt in enkele gevallen nog bijgeschreven op basis van de overgangswetgeving. Voldoet u aan onderstaande voorwaarden dan krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw Nederlandse rijbewijs.

Voorwaarden

  • U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015
  • De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard
    (op het moment van de aanvraag).
  • U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder (geldt ook als u uw rijbewijs gehaald heeft met 2todrive. Meer informatie vindt u op de website rijbewijs.nl)

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan moet u een theorie en praktijkexamen afleggen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CBR.