Nederlands rijbewijs kwijt

Als uw Nederlands rijbewijs gestolen of kwijt is, dan kunt u een verklaring van vermissing op laten maken bij de gemeente. Dit geldt ook als u uw rijbewijs heeft verloren in het buitenland.

Buitenlands rijbewijs kwijt

Bent u uw rijbewijs kwijt dat was afgegeven in een EU/EVA lidstaat, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen? Dan moet u het volgende doen om weer een nieuw rijbewijs te krijgen.

  1. U gaat naar de gemeente waar u staat ingeschreven met een proces-verbaal dat is opgemaakt door een ambtenaar van de Nederlandse politie of u laat een verklaring van vermissing opstellen bij uw gemeente.
  2. Daarnaast moet u een verklaring van echtheid bij de gemeente inleveren. De verklaring van echtheid kunt u aanvragen bij de buitenlandse autoriteit die het rijbewijs heeft afgegeven.
  3. U moet ook één kleurenpasfoto en een geldig paspoort of ander geldig identiteitsbewijs meenemen.
  4. Als de gemeente akkoord is met de aanvraag, krijgt u een nieuw rijbewijs voor de normale geldigheidsduur.

Als u een rijbewijs kwijt bent uit een ander land dan een EU/EVA lidstaat, Aruba of voormalige Nederlandse Antillen, dan kunt u geen aanvraag indienen voor een Nederlands rijbewijs. U zult opnieuw, met succes, rijexamen moeten afleggen.

Kosten

De kosten van een rijbewijs verschillen per gemeente.