Nieuw rijbewijs aanvragen

Zo vraagt u een nieuw Nederlands rijbewijs aan:

 1. U vraagt een aanvraagformulier aan door een e-mail naar de RDW te sturen. De RDW stuurt u het aanvraagformulier zo snel mogelijk toe naar het Nederlandse correspondentieadres dat u moet doorgeven. Het aanvraagformulier is voorzien van een sticker voor de pasfoto en is daarom niet geschikt om via deze website te downloaden.
 2. U stuurt het aanvraagformulier samen met een aantal documenten vervolgens op naar de RDW, Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam. In de handleiding voor de aanvraag van een rijbewijs  kunt u lezen welke documenten u moet meesturen. Uw huidige Nederlandse rijbewijs mag verlopen zijn.
 3. U betaalt de kosten voor de aanvraag rijbewijs.

  Dit kan via automatische incasso of u kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer 47 72 56 600 - IBAN NL25ABNA0477256600 ten name van de RDW te Veendam onder vermelding van uw rijbewijsnummer en uw persoonsgegevens. Automatische incasso gaat het snelst. Als u vanuit het buitenland het tarief overmaakt, dan kunt u dat doen onder vermelding van de BIC-code ABNANL2A en de International Banking Code NL25ABNA0477256600. 

  Omschrijving
  Aanvraag rijbewijs van in buitenland woonachtige Nederlanders €30,00
 4. Als alles akkoord is stuurt de RDW het rijbewijs binnen 10 werkdagen op naar het door u opgegeven correspondentieadres in Nederland.

Belangrijk

 • Het is alleen mogelijk om uw rijbewijs te verlengen, als u een EU/EVA-nationaliteit heeft.
 • Om uw rijbewijs te verlengen moet u een Nederlands correspondentieadres doorgeven aan de RDW. Naar dit adres verstuurt de RDW het aanvraagformulier en het rijbewijs. De RDW stuurt geen aanvraagformulieren en rijbewijzen naar het buitenland. Het correspondentieadres geeft u door bij het aanvragen van het aanvraagformulier in stap 1.

Afstand doen van categorie(ën)

Wilt u geen gebruik meer maken van één of meerdere categorie(ën) op uw rijbewijs, dan kunt u hier afstand van doen. Hiervoor vult u een zogenoemde afstandsverklaring in. U bent uw categorie(ën) niet definitief kwijt. Als u bij een nieuwe aanvraag weer een Verklaring van Geschiktheid heeft, komen deze categorie(ën) weer op uw rijbewijs. De afstandsverklaring kunt u hier downloaden.