Inloggen met DigiD

Jouw coach heeft zijn eigen DigiD nodig om in te loggen. Is jouw coach niet in het bezit van een DigiD, dan kan hij of zij deze gratis aanvragen via www.digid.nl.

digid afbeelding

Registreren

Zo registreert een coach zich als jouw begeleider:

 1. De coaches melden zichzelf aan via 'Aanmelden coach' . Hiervoor heeft een coach zijn eigen DigiD inlogcode en jouw Burgerservicenummer nodig.
  Het aanmelden als coach is gratis.
 2. De RDW checkt of jouw coaches aan de voorwaarden voldoen.
 3. Als de RDW akkoord is met de aanmelding, krijgen je coaches binnen 5 werkdagen bericht dat zij geregistreerd zijn als jouw begeleider.
 4. Na de registratie van jouw coaches kun jij de begeleiderspas aanvragen. Hierop komen jouw coaches te staan. Voor meer informatie ga je naar 'Begeleiderspas aanvragen'

Voorwaarden coach

Een coach moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Hij of zij
 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands of EU/EVA personenautorijbewijs;
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres in Nederland;
 • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

WRM-pas

Heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) dan hoeft jouw coach niet minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs of 27 jaar te zijn. Hij of zij mag dan bijvoorbeeld 23 jaar zijn en een jaar het rijbewijs hebben. Een WRM-pas is een certificaat dat wordt afgegeven aan iemand die rijles mag geven (een rijinstructeur).

Bij het aanmelden als coach moet hij/zij een kopie van de voor- en achterkant van de WRM-pas bijvoegen (uploaden).

EU/EVA rijbewijs

Heeft een coach een geldig personenautorijbewijs uit de Europese Unie (EU) of uit een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) dan kan hij/zij zich ook digitaal aanmelden. Bij het aanmelden moet jouw coach een kopie van het EU/EVA rijbewijs bijvoegen (uploaden).

Inloggen met een Europees inlogmiddel

Burgers van EU-lidstaten die niet over DigiD beschikken, kunnen inloggen met een Europees-erkend inlogmiddel. Hiermee logt u in met het nationale inlogmiddel van uw land. Let op: u heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer nodig.  

deze link opent in een nieuw vensterEen coach aanmelden met een Europees inlogmiddel