Een coach registreren

Als je meedoet aan het experiment 2todrive heb je een coach nodig die jou tot je 18e verjaardag gaat begeleiden tijdens het autorijden. Een coach helpt en adviseert jou tijdens het rijden. Hij zit naast jou in de auto en bestuurt de auto zelf niet. Hij moet tot je18e jaar verplicht met je meerijden, als jij autorijdt.

Wat kunt u doen?

Registreren

Zo registreert een coach zich als jouw begeleider:

 1. De coaches melden zichzelf aan via Externe linkAanmelden coach . Hiervoor heeft een coach zijn eigen DigiD inlogcode en jouw Burgerservicenummer nodig.
  Het aanmelden als coach is gratis.
 2. De RDW checkt of jouw coaches aan de voorwaarden voldoen.
 3. Als de RDW akkoord is met de aanmelding, krijgen je coaches binnen 5 werkdagen bericht dat zij geregistreerd zijn als jouw begeleider.
 4. Na de registratie van jouw coaches kun jij de begeleiderspas aanvragen. Hierop komen jouw coaches te staan. Voor meer informatie ga je naar 'Begeleiderspas online aanvragen'

Voorwaarden coach

Een coach moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Hij of zij
 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personenautorijbewijs;
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • staat ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP);
 • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag 4 jaar voor de aanvraag van de begeleiderspas geen ongeldigverklaring hebben gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

WRM-pas

Heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) dan hoeft jouw coach niet minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs of 27 jaar te zijn. Hij of zij mag dan bijvoorbeeld 23 jaar zijn en een jaar het rijbewijs hebben. De aanvraag voor de begeleiderspas moet je dan schriftelijk doen. Voor meer informatie ga je naar  'Begeleiderspas schriftelijk aanvragen'. Een WRM-pas is een certificaat dat wordt afgegeven aan iemand die rijles mag geven (een rijinstructeur).

Buitenlands rijbewijs

Heeft een coach een buitenlands (EU) rijbewijs? Dan kun je de aanvraag voor een begeleiderspas alleen schriftelijk doen. Voor meer informatie ga je naar Begeleiderspas schriftelijk aanvragen'.

DigiD

Jouw coach heeft een DigiD nodig om in te loggen. Is jouw coach niet in het bezit van een DigiD, dan kan hij of zij deze gratis aanvragen viawww.digid.nl.