De echtheidsverklaring

Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u naar een ander EU/EVA-land bent verhuisd en u uw rijbewijs bent kwijtgeraakt. De verklaring is in het Engels. Meer informatie vindt u in het artikel echtheidsverklaring.

De echtheidsverklaring recidive

Deze verklaring vraagt u aan als uw rijbewijs is ingenomen, bijvoorbeeld vanwege rijden onder invloed van alcohol. Om weer in het bezit te komen van een rijbewijs vraagt u de echtheidsverklaring recidive aan. Meer informatie over de deze link opent in een nieuw vensterrecidiveregeling vindt u op www.cbr.nl

Het Gewaarmerkt uittreksel Rijbewijzenregister

Dit uittreksel kunt u gebruiken als u wilt aantonen welke voertuigen u kunt besturen, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Meer informatie vindt u in het artikel Gewaarmerkt uittreksel Rijbewijzenregister.