Grote aantallen kentekenbewijzen overschrijven

Wilt u meerdere bedrijfsvoertuigen (uw voertuigpark of een deel ervan) tegelijk overschrijven op naam van een andere rechtspersoon? Bijvoorbeeld omdat uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel stopt of bij een fusie, overname of faillissement? Dan kunt u gebruik maken van een regeling die ‘Massale tenaamstelling voertuigpark bedrijven’ heet.  

  • Uw bedrijf is een geregistreerd rechtspersoon bij de KvK. Maatschappen, rederijen, publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen kunnen niet van deze regeling gebruik maken. 
  • U wilt 50 of meer kentekenbewijzen tegelijk overschrijven naar 1 andere rechtspersoon, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
  • De voertuigen staan op 1 vestigingsnummer bij de Kamer van Koophandel.
  • De voertuigen staan op naam van de rechtspersoon, het gaat niet om een zogeheten ‘eerste tenaamstelling’.
  • Is een voertuig geschorst, dan vervalt de schorsing bij de overschrijving. Wilt u dat het voertuig geschorst blijft, dan moet u een nieuwe schorsing aanvragen.
  • U heeft een kentekencard en Tenaamstellingscode of Tenaamstellingsbewijs en Overschrijvingsbewijs bij elk voertuig.
 • Verandert u alleen de naam of het adres van uw bedrijf en wijzigt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel verder niet? Dan bent u niet verplicht om kentekenbewijzen over te schrijven. Naam- en adresgegevens wijzigen automatisch in het RDW kentekenregister.

  Het kan verstandig zijn om uw kentekenbewijzen wél aan te passen. In het buitenland kunnen foute naam- en adresgegevens op het kentekenbewijs namelijk problemen geven. Wilt u uw naam- en adresgegevens aanpassen? Dat gaat via Nieuw kentekenbewijs aanvragen.

  1. U heeft de volgende gegevens nodig:
   • gewaarmerkt uittreksel (digitaal of papier) Kamer van Koophandel van huidige eigenaar en van de nieuwe eigenaar, beiden niet ouder dan 1 jaar.
   • Kopie legitimatiebewijs tekenbevoegde huidige eigenaar én van de nieuwe eigenaar.
   • Gaat het om een deel van het voertuigpark? Voeg dan een Excel-bestand bij met de over te schrijven kentekens. Geef aan dat het gaat om een deel van een wagenpark.
  2. Stuur uw verzoek en de genoemde documenten naar [email protected] of per post naar de RDW, unit APR, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam.
  3. Wij sturen u een overeenkomst voor de overschrijving van de kentekenbewijzen. Voor voertuigen met een verstrekkingsvoorbehoud zoals leasevoertuigen, ontvangt u een aparte overeenkomst.
  4. De huidige en de nieuwe eigenaar tekenen beiden de overeenkomst en sturen deze terug naar ons.
  5. U betaalt voor elk kentekenbewijs het tarief voor tenaamstelling. De kosten vindt u in de overeenkomst. Het totaalbedrag maakt u binnen 4 weken over naar IBAN NL76ABNA0477263054 onder vermelding van: massale tenaamstelling. 
  6. Zodra wij de overeenkomst(en) en betaling hebben ontvangen, schrijven wij de kentekens over.
  7. Binnen 5 werkdagen ontvangt de nieuwe eigenaar alle nieuwe kentekencards en een lijst met tenaamstellingscodes
  8. U ontvangt een lijst met alle overgeschreven kentekens en de financiële verantwoording.

Handige links

Heeft deze informatie u geholpen?