Kopen

Bij het kopen van een nieuw voertuig, is het van belang om te weten of dit voertuig zuinig en milieuvriendelijk is. Om hierin een goede keuze te maken, is het belangrijk om verschillende voertuigen te vergelijken. Dat kan op diverse manieren. Hier leest u meer informatie.

Brandstofverbruik

Het werkelijke brandstofverbruik (en daarmee ook de emissies) kan sterk afwijken van de waarden bij de technische informatie in de typegoedkeuring van het voertuig. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het verschil tussen het werkelijke brandstofverbruik en dat in de typegoedkeuring.

Energielabel

Op (nieuwe) personenauto’s wordt hiervoor een etiket geplaatst, met daarop een indeling. Dit etiket heet energielabel.

Brandstofverbruik vergelijken

Een andere manier om voertuigen en het verbruik te vergelijken, is door het brandstofverbruiksboekje te lezen. In het brandstofverbruiksboekje vindt u alle informatie over het energielabel bij elkaar. Zo kunt u merken, modellen en uitvoeringen vergelijken. Deze informatie wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwe normen en gepubliceerd. De brandstofverbruiksboekjes uit diverse jaren zijn hieronder te downloaden.

Belangrijk

De Europese verbruikstest waarmee het brandstofverbruik is gemeten, is verouderd. De cijfers sluiten niet volledig aan op de werkelijkheid. Ga voor meer informatie naar deze link opent in een nieuw vensterde website van RAI Vereniging.

DocumentBrandstofverbruiksboekje 2020  (pdf, 14mb)