Tellerstanden en de RDW

Nederland heeft al 25 jaar een systeem om fraude met tellerstanden terug te dringen. Dat is belangrijk, want een auto waarvan de teller is teruggedraaid, is minder veilig en duurder in aanschaf én in onderhoud. Door tellerstanden regelmatig te registreren en met elkaar te vergelijken, valt het op als een teller is teruggedraaid. Toch kost tellerfraude ons land nog altijd zo’n 160 miljoen euro per jaar. De RDW biedt verschillende producten om meer inzicht te krijgen in de tellerstanden van (bedrijfs)auto's.

Registratie tellerstanden

De RDW registreert sinds 1 januari 2014 tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfswagens en houdt toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. De RDW heeft de metingen van vóór 1 januari 2014 overgenomen uit de registratie van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). U kunt geen rechten ontlenen aan gegevens op het rapport dat de RDW verstrekt als deze betrekking hebben op metingen vóór 1 januari 2014.
Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) te registeren. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de juistheid van een tellerstand. Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner. Daardoor wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden.

Doe jezelf niet tekort. Vraag een tellerrapport

Met de campagne 'doe jezelf niet tekort. Vraag een tellerrapport' vraagt de RDW aandacht voor de gevolgen van tellerfraude. Op de website www.vraageentellerrapport.nl staat meer informatie over tellerfraude en de ervaringen van tellerfraude-gedupeerde.