Schorsing via loket aanvragen

Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en eventuele verplichte APK tijdelijk stopzetten. Dit heet schorsen. Dit kunt u via een loket, maar ook gemakkelijk online doen. Voor meer informatie over online schorsen, ga naar 'Schorsing online aanvragen'.

Wat kunt u doen?

Een schorsing duurt maximaal 1 jaar. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch af en moet u direct weer voldoen aan de voertuigverplichtingen. U kunt ook de schorsing verlengen.

Schorsing aanvragen

Zo regelt u een schorsing bij een loket:

 1. U gaat naar een kentekenloketRDW-keuringsstation of RDW-balie.
 2. U neemt de volgende documenten mee:
  - het Tenaamstellingsbewijs;
  - het Overschrijvingsbewijs;
  - een origineel geldig legitimatiebewijs
  of
  - de kentekencard
  - de tenaamstellingscode
  - een origineel geldig legitimatiebewijs   
 3. U betaalt de kosten.
 4. Het kenteken is direct geschorst.
 5. U ontvangt van de medewerker een schorsingsverslag met daarin de einddatum van de schorsing. Bewaar dit goed, dit is uw bewijs van schorsing.
 6. Heeft u een Berichtenbox (uw eigen digitale brievenbus van de overheid), dan ontvangt u het schorsingsverslag hier ook automatisch in. Heeft u deze nog niet dan kunt u de Berichtenbox aanmaken op mijn.overheid.nl.

Papieren kentekenbewijs

Heeft u nog een papieren kentekenbewijs, dan moet u dit goed bewaren. Het papieren kentekenbewijs blijft geldig. U krijgt geen nieuw kentekenbewijs.

Kentekenbewijs op creditcardformaat

Heeft u een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard), dan ontvangt u het transactieverslag met einddatum van de schorsing met de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. U ontvangt per post het 2e deel (met 5 cijfers) van de tenaamstellingscode.

Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren (de oude tenaamstellingscode moet u vernietigen). Uw kentekencard is vanaf dat moment weer geldig. U ontvangt het tweede deel van de tenaamstellingscode op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente.

Voertuig eigendom van lease- of financieringsmaatschappij

U ontvangt geen tenaamstellingscode als uw voertuig eigendom is van een lease- of financieringsmaatschappij. In het kentekenregister is dan bij het kenteken een zogenoemd verstrekkingsvoorbehoud geplaatst. Dit houdt in dat de lease- of financieringsmaatschappij altijd de tenaamstellingscode ontvangt.

Iemand anders regelt de schorsing voor u

Kunt u zelf niet naar het kentekenloket of RDW-balie gaan, dan mag ook iemand anders de schorsing voor u regelen. Zorgt u ervoor dat die persoon de juiste documenten van u meekrijgt. Degene die bij het kentekenloket komt, moet minimaal 18 jaar (16 jaar bij brom/snorfiets) zijn. Hij moet zijn eigen geldige legitimatie tonen, uw legitimatiebewijs hoeft niet mee. Verder kan de persoon handelen zoals in dit artikel is beschreven. Na de schorsing moet hij de gekregen documenten aan u overhandigen.

Rijden met een geschorst voertuig

 • Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan.
 • U mag met een geschorst voertuig voor de APK-keuring naar een APK-keuringsstation rijden. U moet dan de afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij u hebben en het voertuig moet WA verzekerd zijn. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de keuring laat doen.

Belangrijk om te weten bij een schorsing

 • Voldoet u niet meer aan de voertuigverplichtingen (verzekering, APK en motorrijtuigenbelasting) en u heeft het kenteken niet geschorst? Dan krijgt u een boete. De hoogte van het bedrag van de boete kunt u vinden in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).
 • De schorsing geldt vanaf de datum dat u de schorsing aanmeldt tot en met dezelfde datum een jaar later. Bijvoorbeeld van 10 december 2016 tot en met 10 december 2017.
 • Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst.
 • Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de Belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. De motorrijtuigenbelasting stopt dan automatisch.

Kosten

Voor personenauto's tot 15 jaar oud en bedrijfsauto's onder de 3500 kg en tot 15 jaar oud, betaalt u het 'normaal tarief'. Voor alle andere voertuigen betaalt u het 'laag tarief' (met uitzondering van brom- en snorfietsen). Verlengen van een schorsing valt ook onder het 'laag tarief'. Het opheffen van een schorsing is gratis.

Omschrijving
Aanmelden schorsing Brom- snorfiets RDW €11,10
Aanmelden schorsing laag tarief RDW €24,10
Aanmelden schorsing normaal tarief RDW €73,10

Vaker schorsen binnen een jaar

Als u de schorsing voor de einddatum opheft en u schorst hetzelfde kenteken opnieuw binnen een jaar na begin van de vorige schorsing, dan moet u een hoger schorsingstarief betalen (als het voertuig tussentijds niet is overgeschreven). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

Omschrijving
Aanmelden schorsing hoog tarief RDW €120,10