Auto krijgt buitenlands kenteken

Moet de auto in het buitenland een kenteken krijgen? Informeer dan in het betreffende land welke documenten er nodig zijn voor invoer in dat land, voordat u de auto voor uitvoer bij de RDW aanmeldt. Heeft u voor invoer het kentekenbewijs nodig en bent u dit kwijt? dan heeft u nu nog de mogelijkheid om een vervangend kentekenbewijs aan te vragen. Na beëindiging van de registratie kan dit niet meer.

Auto voor uitvoer aanmelden

Zo meldt u uw auto aan voor uitvoer :

 1. U, of iemand anders namens u, gaat naar de RDW-balie in Zoetermeer of Veendam. Een afspraak maken is niet nodig. Momenteel kunt u geen uitvoer regelen bij een RDW-keuringsstation of een andere RDW-balie. U kunt ook naar een RDW erkend bedrijf voor export. U vindt een erkend exportbedrijf met de RDW-locatiewijzer. Informeert u vooraf bij het bedrijf of zij voor u export willen regelen.
 2. Neem het volgende mee:
  - Het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs of
    de kentekencard met de tenaamstellingscode;
    Het Overschrijvingsbewijs of tenaamstellingscode mogen ontbreken als
    de geregistreerde eigenaar/houder zelf komt;
  - Geldig legitimatiebewijs;
  - Kentekenplaten (niet nodig als er nooit kentekenplaten zijn gemaakt / afgegeven)
    Zijn er nooit kentekenplaten gemaakt dan kunt u de auto alleen bij een RDW keuringsstation of RDW balie uitvoeren
  - Ondertekende uittreksel KvK (in geval van rechtspersoon) niet ouder dan 1 jaar, waarin de tekenbevoegde staat;
  - Machtiging van de tekenbevoegde (in geval van rechtspersoon en als u zelf niet de tekenbevoegde bent).
 3. U betaalt de kosten.
  Omschrijving Kosten
  Dienst Export €10,30
 4. De RDW of het RDW erkend bedrijf meldt de auto af in het kentekenregister en de registratie is direct beëindigd.
 5. U ontvangt van de medewerker:
  - een vrijwaringsbewijs (bewijs dat de registratie is beëindigd);
  - het Tenaamstellingsbewijs (Deel 1B) of de kentekencard (waarvan een hoekje is afgeknipt);
  - het papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer. Dit kentekenbewijs deel II heeft u samen met de kentekencard of het tenaamstellingsbewijs nodig om het voertuig in het      
    buitenland te registreren.
 6. Met het kentekenbewijs deel II mag u in Nederland nog maximaal 14 dagen op de openbare weg rijden om het voertuig buiten Nederland te brengen, maar niet langer dan de APK geldig is. Voorwaarden hierbij zijn:         
  - de auto is verzekerd tijdens deze 14 dagen (of zo lang de APK geldig is);
  - u zet het bestaande kenteken met zwarte onuitwisbare cijfers/letters op witte platen. Kartonnen platen zijn niet toegestaan. U kunt ze ook (van tevoren) laten maken bij een erkende kentekenplaatfabrikant. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer. Hiervoor moet u de kentekencard of het kentekenbewijs deel 1A (Voertuigbewijs) laten zien.
 7. Gaat de auto naar een land buiten de Europese Unie of EVA? Dan moet u ook naar de Douane voor ‘aangifte ten uitvoer’.
 8. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een deel van de betaalde motorrijtuigenbelasting (BPM) terugkrijgen. Neemt u hiervoor eerst contact op met de Belastingdienst .

Het is verstandig dat de persoon die in het buitenland een kenteken wil aanvragen zelf de uitvoer bij de RDW regelt.

Auto is al in het buitenland

Is het voertuig al in het buitenland en heeft u de registratie nog niet beëindigd? Ga dan voor meer informatie naar: ‘Voertuig uitvoeren dat al in het buitenland is’.