Auto van naam halen

Staat een auto op uw naam maar heeft u deze auto niet in bezit? Dan moet de eigenaar de auto overschrijven op zijn naam. Is er iets aan de hand waardoor overschrijven niet lukt? Dan kunnen wij misschien de auto van uw naam halen. U moet wel kunnen bewijzen dat u er alles aan hebt gedaan om de overschrijving te regelen.

Handige links

 • Onderneem actie

  Twijfel niet en onderneem zo snel mogelijk actie. Zodat u weet waar u aan toe bent en grotere problemen voorkomt. Zoals doorlopende motorrijtuigenbelasting en boetes als u het voertuig niet hebt verzekerd. Zolang een voertuig op uw naam staat, bent u hiervoor verantwoordelijk.

  Verzamel bewijzen

  U moet bewijzen dat u alles hebt gedaan voor een goede overschrijving. Wij beoordelen dit via de gegevens en documenten die u meestuurt. Verderop leest u per situatie welke bewijzen nodig zijn. Uw aanvraag betekent dus niet dat de registratie op uw naam vanzelf stopt.

  Haalt u het voertuig van de openbare weg?

  Gaat u het voertuig anders gebruiken en komt het daardoor niet meer op de openbare weg? Bijvoorbeeld bij autocross. Ga dan naar registratie stoppen als voertuig niet meer op de weg komt.

  Andere situatie

  Staat uw situatie niet op deze pagina? U kunt bij uw aanvraag kiezen voor 'Iets anders'. Belangrijk blijft dat u uw situatie goed omschrijft en bewijzen meestuurt.

  1. Verzamel zoveel mogelijk bewijzen waaruit uw situatie blijkt. Verderop leest u per situatie welke informatie wij nodig hebben.
  2. Klik op ‘Voertuig van naam halen’ en vul uw gegevens in.
  3. Het is belangrijk dat u uw situatie zo goed mogelijk omschrijft. Dan kunnen wij u sneller helpen en weet u eerder waar u aan toe bent. 
  4. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, ontvangt u binnen 10 werkdagen van ons een e-mail of brief. Hierin staat wat wij met uw verzoek doen. Soms moet u nog extra bewijzen opsturen.
 • Heeft u het voertuig verkocht en heeft de nieuwe eigenaar het voertuig niet overgeschreven? Dan moet u samen met de koper een overschrijving regelen en ontvangt u het vrijwaringsbewijs van de koper.

  Weet u niet wie de nieuwe eigenaar is of krijgt u geen contact? Dan kunt u ons vragen het voertuig van uw naam te halen.

  1. Kies bij uw aanvraag voor 'Voertuig is verkocht'.
  2. Vul voor zover mogelijk de datum verkoop, het kenteken en zoveel mogelijk gegevens van de koper in.
  3. Beschrijf uw situatie, geef in ieder geval antwoord op deze vragen: 
   • Wat is er met het voertuig gebeurd?
   • Waarom wilt of kunt u geen contact krijgen met de nieuwe eigenaar?
   • Wat heeft u gedaan om het voertuig van uw naam af te halen?
  4. Stuur bewijzen mee van de verkoop. Denk bijvoorbeeld aan een factuur of schermafdruk van de online betaling, van Marktplaats of van een WhatsApp-gesprek. 
 • Staat het voertuig nog op uw naam terwijl het van uw (ex-)partner is? En werkt uw (ex-)partner niet mee?

  Ga eerst naar een juridisch loket voor advies

  Bij het Het Juridisch Loket krijgt u gratis advies over wat u kunt doen in uw situatie. 

  Komt u er niet uit? Ga naar de rechter

  Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u naar de rechter gaan om de overschrijving af te dwingen. Heeft u ondanks een rechterlijke uitspraak nog steeds het voertuig op uw naam? Alleen dan kunt u ons vragen het voertuig van uw naam te halen, dit gaat zo:

  1. Kies bij uw aanvraag voor 'Voertuig staat op naam van (ex-)partner'.
  2. Vul het kenteken in en beschrijf uw situatie zo volledig mogelijk.
  3. Stuur een verklaring van de rechtbank mee. Hieruit moet duidelijk worden dat het voertuig van uw naam af zou moeten.
  4. Was u niet getrouwd en had u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u de overschrijving niet via de rechter afdwingen en hoeft u geen verklaring mee te sturen.
 • Bent u onder druk gezet? Is er misbruik van uw gegevens gemaakt? Of kreeg u betaald om 1 of meerdere voertuigen op uw naam te hebben terwijl u die niet had?

  Doe aangifte

  Bij misbruik moet u eerst aangifte doen bij de politie. De politie geeft u een proces-verbaal (pv) van uw aangifte. Uit het pv moet uw situatie blijken:

  Bent u onder druk gezet?

  Uit het pv moet blijken wie u onder druk heeft gezet en wanneer. Daarnaast is een beschrijving van de situatie nodig.

  Bij misbruik gegevens

  Uit het pv moet blijken met welk legitimatiebewijs misbruik van uw gegevens is gemaakt, het documentnummer, de gemeente die het legitimatiebewijs heeft afgegeven en een beschrijving van uw situatie.

  Liet u voertuigen tegen betaling op naam zetten?

  Dan bent u een katvanger. Uit het pv moet blijken waarom 1 of meer voertuigen op uw naam zijn gezet terwijl u die voertuigen niet had. Om welke kentekens het gaat, voor wie u dit deed en tegen welke vergoeding.

  Aanvragen

  Heeft u aangifte gedaan? Vraag dan aan ons het voertuig van uw naam te halen:

  1. Kies bij uw aanvraag voor 'Er is sprake van misbruik' en kies het soort misbruik.
  2. Vul het kenteken in en beschrijf uw situatie.
  3. Stuur een kopie mee van het proces-verbaal (pv). Het pv moet ondertekend zijn door u en door een medewerker van de politie.
 • Neem eerst contact op met politie of deurwaarder

  Heeft de politie uw voertuig in beslag genomen? Of een deurwaarder? Neem eerst contact op met deze organisatie. Daar kunnen ze u vertellen wat er met het voertuig is gebeurd.

  Voertuig bij Domeinen?

  Nadat een voertuig in beslag is genomen, neemt de Domeinen Roerende Zaken (Domeinen) het voertuig vaak in bewaring. Domeinen zet het voertuig op naam, uw aansprakelijkheid stopt en u ontvangt een vrijwaringbewijs. Heeft Domeinen het voertuig nog niet op naam gezet? Neem eerst contact op met Domeinen.

  Zet Domeinen het voertuig niet op naam?

  Alleen in dit geval kunt u ons vragen het voertuig van uw naam te halen, dit gaat zo:

  1. Kies voor 'Voertuig is in beslag genomen' en leg in uw aanvraag uit waarom Domeinen het voertuig niet op naam zet.
  2. Stuur een kopie van de afstandsverklaring van de politie mee.

  Verbeurd verklaard?

  Het voertuig moet overgeschreven worden, neem hiervoor contact op met Domeinen.

  Onttrokken aan verkeer?

  Heeft het OM besloten dat het voertuig onttrokken wordt aan het verkeer? Stuur dan een aanvraag voor sloop in. 

  Meer informatie

  Voor vragen over in beslag genomen voertuigen kunt u terecht bij het beslagloket van het Openbaar Ministerie, Politie en Domeinen. Of bij de Belastingdienst.

 • U hoeft niets te betalen voor een aanvraag om een voertuig van uw naam te halen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed