• (Link)

  Wat u eerst moet weten

  Als de eigenaar/houder van een voertuig is overleden, kunt u als nabestaande alleen schriftelijk inzage in deze gegevens aanvragen. U kunt deze gegevens niet online bekijken.  

 • (Link)

  Zo werkt het

  1. U stuurt een mail naar deze link opent in een nieuw venster[email protected] waarin u vermeldt:
   - uw persoonsnummer (BSN), te vinden op rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs 
   - uw naam, adres en woonplaats
   - uw geboortedatum
   - dat het gaat om een ‘overzicht van voertuigen tot 9 jaar terug'
   - de datum van uw betaling en
   - het rekeningnummer waarmee u betaald heeft.
  2. U stuurt een verklaring van erfrecht mee. Die kunt u alleen krijgen als de verdeling van de erfenis via een notaris wordt geregeld. Als u geen verklaring van erfrecht kunt krijgen, dan is een (uitgebreid) uittreksel uit de Basisregistratie Personen voldoende.
  3. U maakt het bedrag onder kosten over op rekeningnummer 47 72 63 054 - IBAN NL76ABNA0477263054  ten name van de RDW in Veendam. 
   Omschrijving Kosten
   Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug €4,65
   Bij de betaling vermeldt u:
   - uw naam, adres en woonplaats
   - dat het een 'overzicht voertuigen tot 9 jaar terug' betreft
   - de datum van uw brief of e-mail.
  4. Zodra wij uw aanvraag en betaling hebben ontvangen, sturen wij u binnen 9 werkdagen de gegevens per post op.